Velkommen til Kirkeneskonferansen 2024

Arbeidet med Kirkeneskonferansen 2024 e allerede godt i gang. Konferansepartnerne er også i år Orinor, UIT Norges Arktiske Universitet, Barentssekretariatet og Sør-Varanger kommune.

I tillegg har vi i år som i fjor gode samarbeidspartnere i Troms og Finnmark fylkeskommune, Kirkenes Næringsforening og Varanger kraft. Ny samarbeidspartner for konferansen i 2024 er Kystutviklingssenteret, som ligger under Sør-Varanger Utvikling. 

Målet er i år som tidligere år at vi har et program klar til offentliggjøringi begynnelsen av desember og da åpner også påmeldingen. 

Konferansenholdes i år som de siste årene på Thon Hotel Kirkenes og konferansedatoene er 21. og 22. februar 2024. 

Velkommen.