SIDEEVENT: Det meste i nord er hav

Sideevent Kirkeneskonferansen: Hvordan kan utvikling avbærekraftige havnæringer bli en del av nordområdesatsingen?

Arrangør: UiT Norges arktiskeuniversitet

Tid: 20. februar kl. 19.00-21.00

Hvor: UiT i Kirkenes, Wiullsgt. 3

Foredrag med prorektor for forskningog utvikling, Jan-Gunnar Winther. Winther er en norsk hydrolog og polarforsker.Han har vært direktør ved Senter for hav og Arktis ved UiT og direktør vedNorsk polarinstitutt.

Foredraget er på norsk.