kirkenes_flyfoto

- Kirkeneskonferansen viktigere enn noen gang før

Det økonomiske tyngdepunktet i Norge har flyttet seg nordover. For næringsaktører i Barentsregionen øker det betydningen av å løfte frem lokal kompetanse på grenseregionalt samarbeid. - Dette bildet gjør årets Kirkeneskonferanse til den viktigste som noen gang har blitt arrangert, mener Guro Brandshaug i Kirkenes Næringshage.

les mer / read more ........

Will non-socialist government be able to continue the northern region strategy?

Press release– the Kirkenes Conference 2013

This is a question that is to be debated at the Kirkenes Conference 2013. These ...
Se programmet - see the agenda...
Language Norsk - Norwegian

Sponsorenes logo linker til deres hjemmesider. The sponsors logos links to their websites.

Statnett_logo_RGB_200x40.jpg  
CCBMetallicLgo  
UIT Norwegian Arctic University Barentsinstituttet  Logo Norterminal