Gi oss din tilbakemelding

Kirkeneskonferansen 2019 er historie, og vi som har vært med og arrangere er veldig godt fornøyd med innhold og gjennomføring. Nå ønsker vi ditt syn på hvordan du opplevde årets konferanse.

Kirkeneskonferansen ble gjennomført for 12. gang i år. I løpet av årenes løp har den gjennomgått mange utviklingsløp. I år gikk vi tilbake til en todagerskonferanse, men hadde full program på hele dag to.

Hva tenker du om innholdet og debattene? Hva tenker du om formen? Hva tenker du om Kirkeneskonferansen som møteplass?

Klikk deg inn på skjemaet under og hjelp oss med å arrangerer en enda bedre konferanse neste år.