Nina Vaskunlahti fra finsk UD om Dagens Geopolitiske Barents

Finlands Understatssekretær for eksterne økonomiske forhold, Nina Vaskunlahti, står sterk i sin tro på viktigheten av internasjonale samarbeid og dialog.

Nina Vaskunlahti har jobbet i over tretti år med utenrikssaker. Gjennom diverse roller i forskjellige land, som Mexico, Bosnia, Russland og Belgia, har Vaskunlahti opparbeidet seg et renomme og sterk tro på viktigheten av internasjonalt samarbeid og dialog.

Uansett hvilket land eller rolle Vaskunlahti innehar eller jobber i, baserer hun arbeidet sitt på de finske verdiene om likeverd, innovasjon og pålitelighet. Hun har alltid vært en sterk talsmann for likestilling.

Med sitt arbeid som Understatssekretær har Vaskunlahti noen hovedområder hun jobber med, som f.eks. å fremme finsk eksport og ekspertise, samt å styre Finlands eksterne økonomiske relasjoner med det finske samfunnet og resten av verden.

Under Kirkeneskonferansen 2020 vil Vaskunlahti ta del i første bolk av konferansen, Dagens Geopolitiske Barents. Vi gleder oss til å høre hennes innlegg!

Meld deg på Kirkeneskonferansen i dag

Her finner du programmet for konferansen