Tema på Kirkeneskonferansen 2020

Programmet til Kirkeneskonferansen 2020 nærmer seg ferdig. Programmet i sin helhet vil lanseres den 6 desember, og vi åpner da også for påmelding. Men nå først: litt om tema på neste års konferanse:

Som ved tidligere år, vil Kirkeneskonferansen 2020 favne bredt, med temaer innen politikk, næring- og samfunnsutvikling.

Kirkeneskonferansen 2020 åpner med innlegg og dialog rundt Dagens Geopolitiske Barents. Dette er som alltid et like aktuelt tema, og det er naturlig del å ta «tempen på» det geopolitiske Barents ved Kirkeneskonferansen.

Neste tema er politiske veikart for Nordområdeutviklingen. Vi innleder først med noen overordnede strategier og planer for nordområdeutviklingen. Deretter åpner vi for debatt rundt spørsmålene ‘Samsvarer fremtidsbildet med dagens strategier’, og ‘Med alle muligheter, hvorfor skjer det ingen ting?’

Temaet sikkerhet og beredskap er et viktig og høyst aktuelt tema for regionen. Dette blir utdypet gjennom innlegg og dialog der vi hevder at framtidens utfordringer krever styrket beredskap og samhandling.

Klima og energi er også et svært dagsaktuelt tema, like viktig også for Barentsregionen. Vi presenterer tema gjennom innlegg og debatt om både utfordringene vi står ovenfor, men også mulighetene og løsningene som finnes i nordområdene.

En siste stor og aktuell trend vi ønsker å belyse er tema; ‘Et verdensbilde i endring’. Vi tar utgangspunkt i Kina som driver av et endret verdensbilde i nordområdene og Barents, endringer som medfører både nye muligheter, men også noen endrede utfordringer.

Til sist men ikke minst. For andre år på rad har vi den æren av å utdele Thorvald Stoltenbergprisen, en pris gitt til de som har bidratt til å fremme dialog mellom land og mennesker i Barentsregionen.

Vi gleder oss, og håper programmet vil treffe interessen til et bredt spekter av deltakere som i fellesskap ønsker å løfte nordområdene og Barentsregionen videre mot 2050!