Se innleggene og debattene fra Kirkeneskonferansen 2018

Under kan du klikke deg inn på de ulike foredragene og debattene fra Kirkeneskonferansen 2018.

Se bilder fra Konferansen her. 

Program dag 1: Tirsdag 20. februar

13:30 Ordførers velkommen
Rune Rafaelsen, ordfører Sør-Varanger Kommune
13:40 Åpningsforedrag
Monica Mæland, minister Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 **
14:00 Dialog rundt ny stor-region i nord
Monica Mæland, minister Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Ragnhild Vassvik, fylkesordfører Finnmark fylkeskommune
  Willy Ørnebakk, fylkesrådsleder Troms fylke
 **
14:30 DEL 1: BÆREKRAFTIG RESSURSUTNYTTELSE
Et reiseliv med bærekraftig vekst
Tarja Manninen, reiselivssjef Inari-Saariselkä
Havbruk frem mot 2050
Ulf Winther, forskningssjef SINTEF Ocean
Norges nye vindkraft-mester
Terje Skansen, Konsernsjef Varanger Kraft
Grønt skifte møter fremtidens mineralbehov
Elisabeth Gammelsæter, Generalsekretær Norsk Bergindustri
Verdiskapning i balanse med miljø
Silje Ask Lundberg, Leder Naturvernforbundet
 **
Dialog og debatt med innlederne
Ulf Winther, forskningssjef SINTEF Ocean
Terje Skansen, Konsernsjef Varanger Kraft
Elisabeth Gammelsæter, Generalsekretær Norsk Bergindustri
Silje Ask Lundberg, Leder Naturvernforbundet
 **
16:30 DEL 2: BARENTSHAVET SØR-ØST
Olje og gassvirksomheten følger Golfstrømmen mot Øst
Siri Espedal Kindem, Områdedirektør Drift Nord Statoil
Konseptutvikling med bærekrafts fokus, lokalt og nasjonalt
Jorunn Kvaale, HMS Direktør AkerBP
Synergier i et sømløst Barentshav
Halfdan Millang, Daglig Leder Rosneft Nordic Oil
 **
Dialog BarentsHavet sør-øst
Siri Espedal Kindem, Områdedirektør Drift Nord Statoil
Jorunn Kvaale, HMS Direktør AkerBP
Halfdan Millang, Daglig Leder Rosneft Nordic Oil
 **
Håndtering av grenseoverskridende miljøtrusler
Kirsti Slotsvik, Direktør Kystverket
Felles forsking, felles kunnskap. Et grenseoverskridende samarbeid til etterfølgelse
Geir Huse, Forskningsdirektør Havforskningsinstituttet
 **
Dialog BarentsHavet sør-øst 2
Kirsti Slotsvik, Direktør Kystverket
Geir Huse, Forskningsdirektør Havforskningsinstituttet

Program dag 2: Onsdag 21. februar

08:30 DEL 1: INFRASTRUKTUR FOR UTVIKLING
Strategisk infrastruktur i nord: Barentshavn Kirkenes
Ketil Solvik-Olsen, minister Samferdselsdepartementet
Barents som logistikk-knutepunkt
Anne Berner, Transport- og kommunikasjonsminister Finland
Fremtidig trafikkutvikling i nord
Torbjørn Naimak, Regionvegsjef Statens Vegvesen
 **
Dialog infrastruktur for utvikling
Ketil Solvik-Olsen, minister Samferdselsdepartementet
Anne Berner, Transport- og kommunikasjonsminister Finland
Torbjørn Naimak, Regionvegsjef Statens Vegvesen
 **
10:30 DEL 2: LOGISTIKK-KNUTEPUNKT BARENTS
Behovet for infrastruktur i fremtidens Barents
Martti Hahl, Direktør Promaco
En arktisk jernbanevisjon
Bjørn Johansen, fylkestingsrepresentant Finnmark Fylkeskommune og Rune Rafaelsen, ordfører Sør-Varanger Kommune
EUs perspektiv på infrastruktur og tilkobling til nord
Michael Cramer, Medlem EU Parlamentets komité for transport og turisme
13:00 DEL 3: STRATEGISKE BARENTS
Åpningsforedrag
Ine Eriksen Søreide, minister Utenriksdepartementet
Balansen mellom internasjonal og regional nordomerådepolitikk
Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Barentsregionen – en sentral del av arktisk politikk
Marie-Anne Coninsx, EUs Ambasadør for Arktiske saker
 **
Dialog Strategiske Barents
Ine Eriksen Søreide, minister Utenriksdepartementet
  Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  Marie-Anne Coninsx, EUs Ambasadør for Arktiske saker
**
14:15 DEL 4: REGIONAL POLITIKK FOR SAMHANDLING OG UTVIKLING
Prioriteringer av regionspolitikken i Murmansk-regionen
Aleksey Tyukavin, Viseguvernør Murmansk Oblast
Regionalpolitikkens betydning for nordområdene
Anne Karin Olli, statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Regionalpolitiske satsningsområder sett fra Finnmark
Ragnhild Vassvik, fylkesordfører Finnmark Fylkeskommune
15:30 DEL 5: MANGFOLDIG KAPITAL
Økonomiske forutsetninger for utvikling i nord
Øystein Dørum, Sjefsøkonom NHO
Status og kompetansebehov i Nordkalotten
Guillaume Lecaros de Cossio, OECD
Hvordan svare på kompetansebehovet i nord?
Anne Husebekk, Rektor Universitetet i Tromsø
Hvordan svare på kompetansebehovet i nord?
Bjørn Olsen, rektor Nord Universitet
 **
Dialog hvordan svare på kompetansebehovet i nord?
Bjørn Olsen, rektor Nord Universitet
Anne Husebekk, Rektor Universitetet i Tromsø
Guillaume Lecaros de Cossio, OECD
 **

Program dag 3: Torsdag 22. februar

08:30 PERSPEKTIVER PÅ DET VIDERE BARENTSSAMARBEIDET
Refleksjoner om Barentssamarbeidet gjennom 25 år
Thorvald Stoltenberg i samtale med Siri Lill Mannes
Dialog som fundament for utvikling
  Erik Lundberg, Finlands ambassadør i Norge
Det samiske perspektivet på Barentsregionen
Gunn-Britt Retter, Leder for Arktis miljøavdeling Samerådet
Pulsen på Russland
Morten Jentoft, NRKs utenrikskorrespondent Russland
 **
Dialog: Perspektiver på det videre Barentssamarbeidet
Erik Lundberg, Finlands ambassadør i Norge
Gunn-Britt Retter, Leder for Arktis miljøavdeling Samerådet
Morten Jentoft, NRKs utenrikskorrespondent Russland