Se alle innleggene fra Kirkeneskonferansen 2017

Hele Kirkeneskonferansen ble streamet av Sør-Varanger kommune. Her kan du se opptakene fra de ulike innleggene.

Klikk på tittelen til hver innleder, så videresendes du til videoarkivet og det aktuelle innlegget.

DAG 1: ONSDAG 8. FEBRUAR
KIRKENESKONFERANSEN 10 ÅR –
Nordområdepolitikken viktigere enn noen gang 
13.00 VELKOMMEN TIL KIRKENES  Ordfører Rune Rafaelsen, Sør-Varanger Kommune 
13.20 ÅPNINGSFOREDRAG  Utenriksminister Børge Brende, Regjeringen
SAMFUNNSUTVIKLING I NORDOMRÅDENE Statsråd Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
UTVIKLINGEN AV NORDOMRÅDEPOLITIKKEN SETT FRA RUSSISK STÅSTED  Første viseguvernør Alexey Tyukavin, Murmansk Oblast
FINLANDS ØKONOMISKE UTVIKLING I NORD Mäki-Reinikka Harri, Ambassadør for Northern Policies og generalssekretær for dem arktiske delegasjonen i Finland.
BARENTS SOM MODELL FOR INTERNASJONALT SAMARBEID Styreformann Sergey Petrovich, Barents Euro-Arctic Council
BEHOV FOR FORNYELSE I NORDOMRÅDEPOLITIKKEN?  Stortingspolitiker Anniken Huitfeldt, Arbeiderpartiet. Leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité
VERDEN REISER MOT NORD
15.25 HURTIGRUTA LEDER AN – ENORME MULIGHETER FOR REISELIV I NORD  Administrerende direktør Daniel Skjeldam, Hurtigruta
ARCTIC RACE OF NORWAY KRYSSER GRENSER  Daglig leder Knut-Eirik Dybdal og tidligere proffsyklist Thor Hushovd, Arctic Race of Norway
REISELIVSPOTENSIALET MED GRENSEOVERSKRIDENDE SAMARBEID I NORD  Prosjektleder Rauno Posio, Visit Arctic Europe
GRENSEOVERSKRIDENDE OLJE- OG GASSUTVIKLING 
16.40 PETROLEUMSVIRKSOMHET I NORD Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde, Olje- og energidepartementet
STATOILS VIDERE SATSNING I NORD  Områdedirektør Drift Nord, Siri Espedal Kindem, Statoil
AKER BP SIN STRATEGI FOR NORDOMRÅDENE  Letedirektør Gro Gunleiksrud Haatvedt, AkerBP
LOKALE RINGVIRKNINGER MED PETROLEUMSINDUSTRIEN I NORD  Varaordfører Marianne Sivertsen Næss, Hammerfest kommune

DAG 2: TORSDAG 9. FEBRUAR 
REALISERING AV MULIGHETSROMMET I NORD 
08.30 VERDIEN PÅ MERKEVAREN FINNMARK  Administrerende Direktør Arne Hjeltnes, Creuna
ET HAV AV MULIGHETER  Bransjeansvarlig torskefisk Trond Rismo, Norges Sjømatråd
HVORDAN KAN NORDOMRÅDENE BEHOLDE SIN RETTMESSIGE DEL AV VERDISKAPNINGEN?  Konsernsjef Jan-Frode Janson, Sparebank 1 Nord Norge
INFRASTRUKTUR; OMRÅDETS ACHILLESHEL?  Direktør Oddgeir Danielsen, Northern Dimension partnership on transport and logistics
BÆREKRAFTIG UTVIKLING 
10.15 KLIMAUTFORDRINGEN OG ENERGI TIL NYE LØSNINGER I PETROLEUMSBRANSJEN Direktør klima og miljø Hildegunn T. Blindheim, Norsk olje og gass
BALANSEN MELLOM MILJØ OG INDUSTRIUTVIKLING  Administrerende Direktør Arve Ulriksen, Mo Industripark
UTVIKLINGSMULIGHETER I NORD ER MER ENN OLJE  Partisekretær Kari Elisabeth Kaski, Sosialistisk Venstreparti
STEDBUNDEN KOMPETANSE FREMMER REGIONAL OG LOKAL BÆRERAFT  Dr. Ingvild Wartiainen, Kirkenes Kompetansesenter
Oppsummering/avrunding Daglig Leder i Barentssekreteriatet Lars Georg Fordal