Program for Kirkeneskonferansen 2021

Årets Kirkeneskonferanse er delt inn 6 ulike tema. Det hele skal også i år ledes av Siri Lill Mannes, men det vil være et større fokus på en bedre opplevelse for de som følger konferansen digitalt.

Også i 2021 får konferansen besøk av Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, som tradisjonen tro åpner konferansen. Sametingspresident Aili Keskitalo er den andre innlederen i åpningssesjonen om det geopolitiske Barents.

Se hele programmet her.

Smitteverntiltakene har neppe endret seg stort innen februar. Det fører til at de fleste innleggene på programmet som ikke er norske vil vises som videoopptak. Både Sveriges og Finlands utenriksminister har bekreftet at de kommer til å bidra digitalt i den første sesjonen, som skal fokusere på geopolitikk i Barentsregionen.

Forsvarssjefen kommer
I sesjon to om det sikkerhetspolitiske bildet i Barentsregionen har vi fått bekreftelse fra forsvarssjef Eirik Kristoffersen at han kommer til Kirkeneskonferansen. Sammen med Julie Wilhelmsen fra NUPI og Gunhild Hoogensen Gjørv fra UIT, skal de se på naboskapet i nord og hvordan det har endret seg de siste årene.

Dette blir et oppspill til debatten om hvilken betydning folk-til-folk-samarbeidet har for det sikkerhetspolitiske bildet. Dokumentaren om hockeyklubben Kirkenes Puckers har gått på TV i desember. Den vil danne rammen for å forstå hva som legges i folk-til-folk-samarbeid, hva det betyr i et lokalt perspektiv og hva det eventuelt betyr i et geopolitisk perspektiv.

Helleland om reiseliv
I sesjon nummer tre er det distrikt og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland som skal bidra til å belyse mulighetene for reiselivet etter pandemien. Få næringer har blitt hardere rammet enn reiselivnæringa og flyselskapene av at folk må holde seg i ro. Hvor mange år vil det gå før disse næringene er tilbake til en normalsituasjon, og vil vi noensinne få se reiselivsnæringa slik den var før pandemien?

Kirkeneskonferansen får også besøk av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen og han vil delta i et panel som skal se på hvilke muligheter vi har for innovasjon og utvikling av Arktiske havområder.

Thorvald Stoltenbergs Pris
Til sist vil vi runde av Kirkeneskonferansen 2021 med en samtale rundt hva det grønne skiftet betyr for Nord-Norge og Barentsregionen. Her har sametingspresident Aili Keskitalo takket ja til å delta i panelet sammen med Terje Skansen, som er konsernsjef i Varanger kraft.

Dagen vil avrundes med tildelingen av Thorvald Stoltenbergs Pris 2021.