– Nordområdene er et fredsprosjekt, for stabil og fredelig utvikling

Det Grønne Skiftet og Arktis, hvordan møter næringslivet og samfunnet i nord denne utfordringen?

De tre konferansene High North Dialogue, Arctic Frontiers og Kirkeneskonferansen gikk torsdag 25. november sammen og arrangerte en felles konferanse med fokus på bærekraftig utvikling i nordområdene og Arktis. 

Hurdalsplattformen​​

Konferansen ble ledet av Frode Mellemvik, direktør ved Nordområdesenteret ved Hanelshøgskolen Nord universitet, Anu Fredriksson Executive Director for Arctic Frontiers og Guro Brandshaug, daglig leder for Kirkeneskonferansen. Den fant sted på Ingeniørenes Hus i Oslo og samlet ca. 80 personer fra næringsliv, akademiske institusjoner, offentlig forvaltning og andre interessenter for nordområdene. 

Hurdalplattformen bebuder ny giv i nordområdesatsingen. Konferansen ville forsøke å finne t hva dette for næringslivet i nord og for prioriteringer med tanke på klimasatsingen. Hvordan kan Nord-Norge bidra til å nå miljømålene?  

«– Nordområdene er et fredsprosjekt, for stabil og fredelig utvikling»

Statssekretær Eivind Vad Petersson fra utenriksdepartementet var første eksternt inviterte som fikk ordet. Han fortalte at den nye regjeringen er i en lyttefase og trenger litt tid til å stakke ut kursen.

Økt geopolitisk stemning​

Han framholdt det som forrige regjering sa, at nordområdene er Norges viktigste satsingsområde. 

– Nordområdene er et fredsprosjekt, for stabil og fredelig utvikling, sa Petersson. 

– Vi registrerer at verden har endret seg og at økt geopolitisk spenning påvirker regionen. 

Han uttalte at veien videre er mer nordisk samarbeid innenfor emner som forsvar og forskning og at flere land laget har arktiske strategier, inkludert EU. Spesielt er grønn omstilling viktig, ikke minst med tanke på EUs holdning til dette. 

Rammevilkår​

Målfrid Baik fra NHO Arktis holdt et innlegg om hvordan Norges største arbeidsgiverorganisasjon så på utfordringene for nordområdene. Hun poengterte at utfordringen nå ikke lenger var at det ikke var jobber i nord. Tvert imot vil det blir 30 000 nye arbeidsplasser i nord fram mot 2030. Hvordan skal man få disse bemannet? 

Fire bedrifter fra Nord-Norge hadde også blitt invitert for å holde presentasjon av sine bedrifter og framtidsplaner for bærekraftig utvikling.  

Disse var:

Felles for presentørene var at de etterlyste bedre rammevilkår fra myndighetene for satsing på grønn og bærekraftig utvikling. Det ble blant annet vist til Sverige hvor myndighetene har lagt langt mer til rette i sine nordområder, både med økonomiske incentiver og engasjement. 

–​ Framsnakk yrkesfag

Konferansen ble avsluttet med paneldebatt, ledet av Liv Monica Stubholt. Panelet bestod av:

  • Eivind Vad Petersson, Statssekretær, Utenriksdepartementet
  • Gjermund Løyning, Direktør Samfunnskontakt, NHO
  • Are Tomasgard, LO-sekretær, LO
  • Fridtjof Fossum Unander, Norges forskningsråd, områdedirektør Bærekraft og grønt skifte 
  • Nicole Natalie Furnes, student ved Nord Universitet, deltaker i ungdomspanelet for Nordområdemeldingen
  • High North News, sjefsredaktør, Arne O. Holm

Panelet debatterte det som hadde kommet fram under de ulike innleggene og Are Tomasgaard etterlyste mer søkelys på den samiske befolkningen i Norge og urbefolkningen i Arktis. Han mente de fikk komme for lite fram i den generelle debatten. 

«– Kultur er viktig for å få en følelse av tilhørighet»

Skattelette var også et tema i debatten, og Arne O. Holm sa at det at skattelettelser virker vet vi, for der kunne vi se til Alaska, Canada og Russland hvor dette har vært prøvd. 

Nicole Natalie Furnes framholdt hvor viktig utdanning er, og at man må jobbe enda mer for å få ungdom til å bli i nord for å ta utdanningen sin. Av hennes kull fra videregående var hun den eneste som hadde valgt å begynne på Nord universitet i sin egen hjemby. Hun ønsket også mer framsnakking av yrkesfag og understreket også hvor viktig kultur er for å få en følelse av tilhørighet. Dette ble mottatt med spontan applaus fra salen.

Konferansen ble avsluttet med mat, samtaler og opprettelse av nye bekjentskaper og kontakter, etter at Anu Fredrikson fra Arctic Frontiers hadde invitert alle de fremmøtte til Kirkeneskonferansen, Arctic Frontiers og High North Dialogue vinteren og våren 2022.