Nordisk kraftpanel utfordres om energikrisa

Konferansen har samlet energinæringen på dag to der Hilde Tonne, CEO Statnett, Jussi Jyrinsalo, Senior Vice President i Fingrid Oyj og Peter Wigert, assistant director i Svenska Kraftnät utgjør et nordisk toppmøte i Kirkenes.

Statssekretær Amund Vik, administrerende direktør i Fornybar Norge Åslaug Haga og Berit Tennbakk som er Partner PhD Thema åpner sessionen, før de tre kraftkjempene fra Norge, Sverige og Finland møtes til dialog.