Nils Vagstad og et verdensbilde i endring

Nils Vagstad er opptatt av behovet for langsiktighet og helhetlige løsninger knyttet til matproduksjon, ressursforvaltning, miljø og bærekraft.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er et av Norges største forskningsinstitutt, med en egen avdeling i Sør-Varanger. NIBIO forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks- nærings- og samfunnsøkonomi.

Nils Vagstad er administrerende direktør i NIBIO. Fra tiden før sinn nåværende jobb, har Vagstad lang fartstid som forskningsdirektør og forskningssjef på ulike institutt. Han har jobbet med et bredt spekter av spørsmål knyttet til produksjon, miljø og bærekraft, både nasjonalt og internasjonalt. De siste årene har han spesielt jobbet med å utvikle forskningssamarbeidet med Kina, også under de «vanskelige» årene. I dag er Kina et av NIBIO instituttets viktigste samarbeidsland. Den gode kjennskapen til Kina gjør Vagstads deltakelse i årets Kirkeneskonferanse ekstra spennende.

Meld deg på Kirkeneskonferansen i dag

Her finner du programmet for konferansen