Møt vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i Kirkenes

NVE direktør Kjetil Lund kommer til Kirkeneskonferansen for å delta i samtaler rundt energisituasjonen i Nord-Norge.

Under Kirkeneskonferansen vil vi ha et skikkelig kraftpanel, som åpnes av statssekretær Amund Vik i Olje og enerigidepartementet.

I samme session møter du også

  • Terje Skansen, CEO Varanger Kraft
  • Åslaug Haga, CEO Energy Norway
  • Berit Tennbakk, Partner PhD Thema
  • Hilde Tonne, CEO Statnett
  • Jussi Jyrinsalo, Senior Vice President Fingrid Oyj
  • Peter Wigert, assistant director Svenska Kraftnät