Merete Kristiansen og muligheter i nord

Merete Kristiansen jobber for verdiskapning av våre verdifulle naturressurser i nord.

Kristiansen har jobbet for og med utvikling i nord. Hun ser mulighetsrom og utfordringer fra sin posisjon. Vi gleder oss til å høre mer under hennes innlegg under Kirkeneskonferansen.

Kristiansen er i dag kommersiell direktør i Nordlaks konsernet. Hun er utdannet siviløkonom fra Nord Universitet, spesialisert i internasjonal markedsføring. Tidligere har hun jobbet i Norges Sjømatråd, blant annet som markedsdirektør og som fiskeriutsending i Italia og Sør-Øst Asia. Hun har lang erfaring som styremedlem i selskaper innen bank, turisme, forskning og handel.

Fra 1. mars overtar hun som administrerende direktør i Akvaplan-niva, en ledende leverandør av rådgivnings- og FoU-tjenester både nasjonalt og internasjonalt.

Meld deg på Kirkeneskonferansen i dag!

Her finner du programmet for konferansen