Kirkeneskonferansen 23. og 24. februar 2022

Vi håper du rydder kalenderen den 23. og 24. februar neste år, slik at du kan delta på Kirkeneskonferansen på Thon Hotel Kirkenes.

Etter 1,5 år med pandemi ser det ut til at ting åpner opp igjen og vi kan invitere til en fullformats konferanse i Kirkenes. Det vil si over 300 deltakere samlet ved Bøkfjorden på Thon Hotel Kirkenes.

Programkomiteen for konferansen ledes av Guro Brandshaug, der hun har med seg representanter fra Barentsinstituttet, Sør-Varanger kommune, Barentssekretariatet og Kirkenes Næringsforening.

– Programkomiteen er i full gang med å sette sammen et program og invitere innledere og paneldeltakere. Vi gleder oss til å presentere programmet for 2022 på Orinor og Kirkenes Næringsforenings julelunsj i desember, sier Guro Brandshaug.