Kirkeneskonferansen 2021 – 17. februar

Det blir Kirkeneskonferanse i 2021, men på grunn av korona-pandemien må vi gjøre noen grep i gjennomføringen.

Kirkeneskonferansen har vært arrangert hvert år siden 2008 og pandemien skal ikke sette en stopper for det. Det vi uansett må forholde oss til er det smittevernregimet som til enhver tid gjelder. Det setter også begrensninger på hvilken konferanse vi kan invitere til.

1-dags konferanse
Den største endringen i dette mellomåret er at Kirkeneskonferansen vil være en 1-dagskonferanse. Dette vil ikke bli noen permanent ordning og vi regner med at konferansen i 2022 vil være tilbake som 2-dagerskonferanse. Den store usikkerheten rundt hvor høye smittetallene kan være i uke 7, gjør at vi må lage en så komprimert konferanse som mulig. En konferanse som tar høyde for alle mulige scenario for pandemien.

Det som er mest beklagelig for konferansen er at 1-metersregelen gjør sitt til at deltakerantallet må reduseres betydelig. Hvor mange det vil være plass til i konferansesalen vil vi komme tilbake til, men vi ønsker å få inn så mange som smittevernet tillater.

Styrker nettsendingen
På grunn av den usikre situasjonen vil vi legge ekstra trykk på kvaliteten for den digitale sendingen i år.

Tidligere år har vi satt opp tre kamera som streamer det som skjer i konferansesalen. I år ønsker vi å få til en en mer helhetlig nett-produksjon, hvor vi i større grad henvender oss til de som følger konferansen på nett. Det skal gjøre det mer interessant for digitale konferansedeltakere og der

Vi er snart klar til å offentliggjøre mer om planene og hvilke innledere som kommer. Som vanlig vil hele programmet bli lansert i uke 50 i starten av desember.