Invitasjon til debatt om regjeringens nordområdemelding

Til høsten skal regjeringen legge frem en ny nordområdemelding. Meldingen skal beskrive ambisjoner for et sterkt og kompetent Nord-Norge der utenrikspolitikk og innenrikspolitikk ses i sammenheng.

Hva betyr dette for oss som bor i nord? Hvilke satsinger er viktige for oss? Hva skal til for å bygge kompetanse, oppnå næringslivsvekst, og for å oppnå bolyst i samfunn i nord der de unge blir værende?

Sammen med Utenriksdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer vi til debatt om temaet.

Møtested:        Ofelas Arena

Tidspunkt:      12. februar   kl. 19:00 – 20.00

Møt utenriksminister Ine Eriksen Søreide og statssekretær Anne Karin Olli fra KMD til samtale.

I panelet deltar også:

  • Kenneth Stålsett, leder Sør-Varanger Utvikling
  • Ingvild Wartiainen, Assisterende rektor, Kirkenes VGS
  • Roger Finjord fra Bolyst prosjektet i Finnmark fotballkrets
  • Debatten modereres av Gunnar Sætra, nyhetsredaktør i Sør-Varanger avis.

Det blir anledning til å stille spørsmål fra salen.

Vel møtt!

Foto: Lars Mathisen