Hvem fortjener Thorvald Stoltenbergs pris?

Hvem synes du har bidratt mest til å videreføre Thorvald Stoltenbergs arbeid, og fremmet internasjonal dialog og kontakt i Barentsregionen?

Nominer en kandidat

Barentssekretariatet har denne høsten tatt initiativet til å etablere en hederspris i navnet til Barentsregionens far, Thorvald Stoltenberg. Han fikk tidlig dette tilnavnet siden han var drivkraften bak Kirkeneserklæringen og etableringen av Barentssamarbeidet i 1993.

«Gjennom hele sitt virke etter 1993 var han alltid en av samarbeidets fremste talsmenn. Han brukte alle muligheter til å snakke frem betydningen av det folkelige samarbeidet på tvers av grensene i nord», forteller leder i Barentssekretariatet Lars Georg Fordal.

Leter etter bærebjelkene 
Da Thorvald dessverre gikk bort sist sommer, ble det fort enighet om at det burde etableres en hederspris i hans navn. En pris som skal løfte frem de som har vært bærebjelker for at barentssamarbeidet fortsatt er en suksess.

«Det er når de norsk-russiske relasjonene settes under press av storpolitikken at det grenseregionale samarbeidet i nord blir viktigere enn noen gang. En slik pris vil bidra til å sette fokus på nettopp det», sier Fordal.

Planleggingen av prisen har skjedd i tett samarbeid med Thorvalds familie, og en representant fra familien vil også være til stede for å dele ut prisen i februar.

Vinneren vil få en byste av Thorvald i en litt mindre utgave enn den som står i Paviljongparken i Kirkenes.

Utfordrende verv 
Geir Seljeseth som er regionssjef nord i Norsk Olje og Gass er utnevnt som juryleder for pristildelingen. Med seg i dette arbeidet har han fått forretningsadvokat Liv Monica Stubholt som er styreleder i Norsk-Russisk handelskammer, Bente Andersen fra Samovarteateret og Solveig Ballo fra Sápmi Næringshage.

«Det er klart at vi føler på det ansvaret som hviler på oss for å finne en god kandidat til den første prisen. Første vinner vil på mange måter sette kursen for hva man ønsker å løfte frem med denne prisutdelingen», sier Seljeseth.

Bør det være en person eller organisasjon? Bør det være noen fra grasrota eller noen som har gjort et viktig arbeid gjennom offisielle verv? Juryen mener at det ikke er noen begrensninger for hvem som kan få denne prisen, så lenge det er personer eller organisasjoner som har jobbet Thorvalds ånd. Her må det tenkes bredt for å favne om alle ledd i arbeidet.

«Med så utrolig mange gode kandidater der ute trenger vi hjelp fra flere barentsentusiaster for å få full oversikt over alle som er aktuelle», sier Seljeseth.

Alle kan nominere 
En pris i Thorvalds ånd kan i hvert fall ikke ha noen pompøs nomineringsprosess, så her skal alle kunne komme med sitt forslag til hvem som bør vinne prisen.

De du mener har bidratt til å fremme dialog mellom land og mennesker i Barentsregionen, bør du umiddelbart sende inn sitt forslag slik at juryen kan legge navnet inn på sin liste.

«Kanskje står personen der fra før, men det gjør ikke noe at vi får tips om samme barentshelt flere ganger. Det vil jo være et argument i seg selv», sier Seljeseth.

Den kommende måneden skal juryen jobbe med å få en total oversikt over hvem som fortjener prisen. I begynnelsen av februar vil juryen samle seg igjen og fatte en beslutning. Derfor har de satt en frist på forslag til nominasjoner til 27. januar.

Den som nomineres bør kunne oppfylle følgende kriterier:  

  • Jobbet for å fremme dialog mellom land og mennesker i Barentsregionen
  • Har vært inkluderende og jobbet for å få personer til å møtes på tvers av grenser.
  • Arbeidet for vekst, utvikling og mangfold i Barentsregionen.
  • Arbeidet bør ha fått god omtale og skapt økt synlighet for barentssamarbeidet