Hvem bør få Thorvald Stoltenbergs Pris?

Kjenner du noen som har stått i bresjen for å fremme dialogen mellom Barentslandene? En som har jobbet for å få folk til å treffes på tvers av grensene, og gjort dette i Thorvald Stoltenbergs ånd ved å skape fred og forståelse mellom landene i nord? Da må du sende inn ditt forslag til juryen for Thorvald Stoltenbergs Pris.

Send inn din nominasjon på en sann Barentshelt!

Frist for å nominere kandidater er 10. januar 2020.

I 2019 ble tidenes første vinner av Thorvald Stoltenbergs Pris annonsert under Kirkeneskonferansen, og den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon kunne motta hederen for sitt utrettelige arbeid for fiskerisamarbeid i Barentshavet.

Prisen ble delt ut av Thorvalds barnebarn Mathias Stoltenberg, og ble tatt imot av Vidar Landmark fra det norske Fiskeridepartementet og Victor Rozhnov fra Barentsevo-Belomorskoe Regional Department of the Russian Federal Agency for Fisheries. 

Camilla Stoltenberg deler ut prisen
I februar skal en ny vinner annonseres under Kirkeneskonferansen og prisen skal deles ut av Thorvalds datter Camillla Stoltenberg. Nå ønsker juryen innspill på hvem DU synes fortjener den.

«Hvem som kan vinne har vi ingen begrensninger på. Det kan likefort være en russlands-entusiast fra en fjordkrok i Troms, som en person med en viktig offisielt verv . Her holder vi døra åpen for alle», sier Stig Olsen som er juryleder for Thorvald Stoltenbergs Pris. «

Det som imidlertid må oppfylles av kandidaten er premissene for å kunne motta prisen. Da må personen eller organisasjonen oppfylle noen av de følgende kriteriene:

  • Jobbet for å fremme dialog mellom land og mennesker i Barentsregionen
  • Har vært inkluderende og jobbet for å få personer til å møtes på tvers av grenser.
  • Arbeidet for vekst, utvikling og mangfold i Barentsregionen.
  • Arbeidet bør ha fått god omtale og skapt økt synlighet for barentssamarbeidet
Juryleder Stig Olsen sammen med jurymedlemmene Bente Andersen og Solveig Ballo.

Juryen hadde sitt første møte i Kirkenes denne uka. Den består av juryleder Stig Olsen, som er styrerepresentant i Barentssekretariatet. De to jurymedlemmene er Bente Andersen fra Samovarteateret og Solveig Ballo fra Sápmi Næringshage.

Thorvald Stoltenberg har fått tilnavnet Barentssamarbeidets far siden han var drivkraften bak Kirkeneserklæringen og etableringen av Barentssamarbeidet i 1993.

«Gjennom hele sitt virke etter 1993 var han alltid en av samarbeidets fremste talsmenn. Han brukte alle muligheter til å snakke frem betydningen av det folkelige samarbeidet på tvers av grensene i nord», forteller leder i Barentssekretariatet Lars Georg Fordal.

Det er Barentssekretariatet som eier prisen og samarbeider med Kirkeneskonferansen om utdelingen.

Leter etter bærebjelkene
Da Thorvald dessverre gikk bort sommeren 2018, ble det fort enighet om at det burde etableres en hederspris i hans navn. En pris som skal løfte frem de som har vært bærebjelker for at barentssamarbeidet fortsatt er en suksess.

«Det er når de norsk-russiske relasjonene settes under press av storpolitikken at det grenseregionale samarbeidet i nord blir viktigere enn noen gang. En slik pris vil bidra til å sette fokus på nettopp det», sier Fordal.

Planleggingen av prisen har skjedd i tett samarbeid med Thorvalds familie, og en representant fra familien vil også være til stede for å dele ut prisen i februar