Færøyenes fiskeriminister kommer

På Færøyene har fiskeriminister Høgni Høydal inndratt alle fiskekvoter og gjort de statseide, for så å leie de ut til fiskerne for en begrenset periode. Det skal gi bedre muligheter for alle som ønsker å drive fiske, og nå ønsker mange å kopiere Høydals politikk for å skape ny vekst i fiskerinæringa i Nord-Norge.

Den norske kvoteordningen skal nå gjennomgås, og mange har ivret for at norske myndigheter bør hente inspirasjon i hvordan Høydal og hans departement har gjort dette på Færøyene.

I Norge er det slik at et ung fisker først må betale nærmere 3 millioner kroner for ei fiskekvote, før fiskeren skal investere enda flere millioner i en fiskebåt. Terskelen for å komme inn i fiskerinæringa blir derfor veldig høy for unge fiskere. På Færøyene ville de ha bort fiskekvoter som en omsettbar verdi og ta denne verdien tilbake på staten. Derfor ble alle kvotene inndratt og så blir det meste leid ut igjen til fiskerne.

Det er ikke fritt for at den dramatiske endringen i fiskeripolitikken på øygruppen har vært kontroversiell, men Høydal vil fortelle mer om hvordan de har fått det til under sitt innlegg på konferansen.

Ministeren fra Færøyene skal presentere sitt syn på denne saken i sesjonen om den blå økonomien, torsdag 28. februar. I samme panel med statsekretær Daniel Bjarmann-Simonsen i Nærings- og fiskeridepartementet, leder Felix Leinemann i Aquaculture and Maritime Spatial Planning i  europakommisjonen og konserndirektør Stig Nilsen i Havbruk Lerøy.

Meld deg på Kirkeneskonferansen.