Datoene satt for Kirkeneskonferansen 2018

Kirkeneskonferansen 2018 gjennomføres i uke 8. Nytt til neste år er at konferansen vil pågå over tre dager, fra tirsdag den 20. til torsdag den 22. februar.

Etter ti år med Kirkeneskonferansen, hvor det har vært fullbooket til konferansen hvert eneste år, har konferanseleder Guro Brandshaug og resten av styringsgruppa ingen planer om å bare ta kopi og reprodusere en velkjent suksessoppskrift.

– Selv om konferansen har vært en suksess, så tenker vi at tiden er moden for å tenke litt nytt i form og gjennomføring. Det største grepet vi gjør er å utvide konferansen med en dag, slik at den starter etter lunsj på tirsdagen og varer til klokka 10.00 på torsdagen slik at folk rekker formiddagsflyene til Oslo og Tromsø, forteller Brandshaug.

Målgruppen for konferansen og valg av tematikk skal være som før. Det er i første rekke formen på gjennomføring og strukturen på de ulike sesjonene som vil gjennomgå en liten modernisering.

– Det vi så under årets konferanse var at veldig mange valgte å komme allerede tirsdagen selv om konferansen begynte først på onsdag. Derfor tenker vi at de fleste ikke er fremmed for å utvide turen til Kirkenes med en dag. Med mer tid til rådighet er det også mye enklere for oss å få en fin flyt i programmet, mener Brandshaug.

Kirkeneskonferansen gjennomfører nå en omfattende evaluering av årets konferanse. Den skal gi styringsgruppa et godt grunnlag for å starte sitt arbeid.

– Vi satser på å få styringsgruppa i gang med planleggingen av 2018-konferansen allerede før sommeren. Her kan vi ikke ligge på latsida, avslutter Brandshaug.