Arktiske løsninger for det grønne skiftet

Arctic Frontiers, Kirkeneskonferansen og High North Dialogue inviterer til seminar i Oslo for å drøfte hvordan nordområdene kan bidra til det grønne skiftet i norsk økonomi.

Tid:25. november klokka 12.00 – 16.00
Hvor:Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo
PåmeldingGå til påmelding

Hurdalsplattformen understreker at «Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde». Samtidig setter den nye regjeringen kursen mot at vi i Norge skal jobbe mot å nå de ambisiøse klimamålene.

Vi som bor og lever i nord mener at nordområdene kan bidra med løsninger som hele Norge kan dra nytte av.

Derfor inviterer vi til et seminar hvor vi gir gode eksempler på grønne løsninger fra næringslivet i Nord-Norge og inviterer til drøfting om hvordan nordområdene kan bidra til det grønne skiftet i norsk økonomi.