Gratis inngang på siste konferansedag

Som Moskva-korrespondent har Morten Jentoft vært til stede på alle store hendelser i Russland de siste årene. Siste konferansedag, torsdag 22. februar, er det gratis inngang for alle som ønsker å høre han og de andre innlederne.

Jentoft er sist ut i det 90 minutter lange formiddagsprogrammet på torsdag. Aller først ut torsdag morgen er Thorvald Stoltenberg og Siri Lill Mannes som setter seg i sofaen for å diskutere 25 år med Barentssamarbeid. Stoltenberg vil se på utviklingen i Barentsregionen i løpet av de 25 årene siden Kirkeneserklæringen ble signert, og gi publikum noen perspektiver rundt fremtiden for samarbeidet i nord.

Lokal forankring
– Vi ser av bestillingene til Kirkeneskonferansen at det blir en del ledig kapasitet i konferansesalen torsdag morgen. Derfor åpner vi dørene for alle som er interessert i å høre på denne siste morgenen, uansett om de er påmeldt konferansen eller ikke, sier Guro Brandshaug som er leder for Kirkeneskonferansen.

En annen viktig grunn til at Brandshaug ønsker å åpne konferansen for alle den siste dagen, er å gi flere fra lokalsamfunnet et nærmere forhold til den største næringslivskonferansen i Øst-Finnmark.

– Veldig mange i Sør-Varanger leser kun om Kirkeneskonferansen gjennom avisen, men har kanskje et noe perifert forhold til det vi driver med her. Derfor ønsker vi å gi flere i lokalsamfunnet et eierskap til programmet og hva konferansen bringer med seg. Med en sterkere lokal forankring, håper jeg at vi også får flere innspill på hvordan vi skal utvikle oss videre og gjøre den stadig mer relevant for lokalt næringsliv og samfunnet som helhet, sier Brandshaug.

For de som kommer til Kirkeneskonferansen torsdag morgen vil hovedfokuset være Norges forhold til Russland og Barentsregionen. Innlederne er tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg, Moskva-korrespondent Morten Jentoft, Erik Lundberg som er Finlands ambassadør i Norge og Gunn-Britt Retter, leder for Arktis miljøavdeling i Samerådet.

Gå hit for å se hele konferanseprogrammet. 

Pulsen på Russland
En som har meget god kontroll på situasjonen i Russland i dag er Morten Jentoft. I hans innledning skal han ta Pulsen på Russland i dag slik han opplever den som korrespondent i Moskva. Jentoft har vært korrespondent i flere perioder og har skrevet en rekke historiske bøker om forholdene i nord. Det er få kjenner Norges forhold til Russland bedre enn Jentoft.

Finlands ambassadør til Norge, Erik Lundberg, skal gi oss det finske perspektivet til hvor viktig det er med dialog i nord for å sikre utviklingen. Leder for Arktisk miljøavdeling i Samerådet, Gunn Britt Retter, er siste innleder på torsdagen hvor hun vil se på rollen til det samiske perspektivet i Barentsregionen.