Agnes Árnadóttir og klimavennlige løsninger

Agnes Árnadóttir er en av gründerne bak bedriften Brim Explorer, som eier og opererer Nord-Norges første hybrid-elektriske passasjerbåt.

Árnadóttir historie starter i ett lite fiskevær, Húsavík, på Nord-Island. Hennes familie etablerte Islands første hvalsafariselskap. Árnadóttir var aktiv deltaker i selskapet fra niårsalderen og til hun flyttet til Norge i 2008, hvor hun begynte å studere statsvitenskap på Blindern.

Etter endte studier gikk veien til Miljøorganisasjonen Bellona, hvor Árnadóttir var politisk rådgiver i tre år. I 2016 ble hun forespurt å etablere ett datterselskap av det islandske familieselskapet i Tromsø. I to vintersesonger driftet Árnadóttir North Sailing Norway med alt fra hvalsafariturer, ski og seil i Lyngen og ekspedisjoner på Svalbard.

Árnadóttir og hennes kollega Espen Larsen-Hakkebo så fort at det lå mange uutnyttede muligheter innen båtturisme i Norge og begynte å leke med tanken om å utvikle og bygge en spesialdesignet elektrisk båt for opplevelser på havet. Det ble opphavet til Brim Explorer, som i Oktober 2019 lanserte sin første båt “Brim” i Tromsø. Selskapets andre båt “Bard” er under bygging og vil begynne drift på Svalbard i mai 2020.

Med Árnadóttir spissede bakgrunn innen klima og turisme med fokus på klimavennlig transport og energi, vil hennes bidrag under Kirkeneskonferansen 2020 bli aktuell og spennende for Nord-Norge og Barentsregionen.