[{"element_type":"row","columns_spacing":"nospacing","custom_class":"","show_on":"desktop tablet ","section_instance_id":"96777892b7d","custom_id":"","type":"full","bg_color":"","bg_image_thumb":"disabled","bg_image":"","bg_image_repeat":"no-repeat","bg_image_position":"center center","bg_image_attachment":"scroll","bg_image_size":"auto","bg_video":"","bg_video_overlay_color":"#000000","bg_video_overlay_opacity":"0","border_color":"","border_width":"0","border_style":"solid","border":"top right bottom left","margin_h":"0","margin_b":"0","padding":"0","padding_h":"0","content":[{"element_type":"module_area","last":"yes","first":"no","size":"12","content":[{"css_show_on":"desktop tablet phone","content":"%(%smartslider3 slider=2%)%","error_proof_mode":"active","css_custom":"disabled","css_main_border_trbl":"top right bottom left","css_main_font_size":"13","css_main_font_weight":"400","css_main_font_family":"Open Sans","css_main_font_style":"normal","css_main_line_height":"22","css_main_margin_bottom":"25","css_main_text_align":"left","css_h1_font_size":"25","css_h1_font_weight":"400","css_h1_font_family":"Open Sans","css_h1_font_style":"normal","css_h1_line_height":"35","css_h1_margin_bottom":"15","css_h1_text_align":"left","css_h2_font_size":"23","css_h2_font_weight":"400","css_h2_font_family":"Open Sans","css_h2_font_style":"normal","css_h2_line_height":"33","css_h2_margin_bottom":"15","css_h2_text_align":"left","css_h3_font_size":"21","css_h3_font_weight":"400","css_h3_font_family":"Open Sans","css_h3_font_style":"normal","css_h3_line_height":"31","css_h3_margin_bottom":"15","css_h3_text_align":"left","css_h4_font_size":"19","css_h4_font_weight":"400","css_h4_font_family":"Open Sans","css_h4_font_style":"normal","css_h4_line_height":"29","css_h4_margin_bottom":"15","css_h4_text_align":"left","css_h5_font_size":"17","css_h5_font_weight":"400","css_h5_font_family":"Open Sans","css_h5_font_style":"normal","css_h5_line_height":"27","css_h5_margin_bottom":"15","css_h5_text_align":"left","css_h6_font_size":"15","css_h6_font_weight":"400","css_h6_font_family":"Open Sans","css_h6_font_style":"normal","css_h6_line_height":"25","css_h6_margin_bottom":"15","css_h6_text_align":"left","css_li_font_size":"13","css_li_font_weight":"400","css_li_font_family":"Open Sans","css_li_line_height":"22","css_ul_margin_bottom":"25","css_ul_margin_left":"25","css_ul_style":"disc","css_ol_style":"decimal","css_ul_li_margin_bottom":"10","css_li_border_trbl":"top right bottom left","css_inputs_bg_color":"#fff","css_inputs_border_color":"#ddd","css_inputs_border_width":"1","css_inputs_border_trbl":"top right bottom left","css_inputs_color":"#4d4d4d","css_inputs_font_size":"13","css_inputs_font_weight":"500","css_inputs_font_family":"Open Sans","css_inputs_line_height":"23","css_inputs_width":"100","css_inputs_padding_vertical":"10","css_inputs_padding_horizontal":"15","css_blockquote_bg_img_repeat":"repeat","css_blockquote_bg_img_attch":"scroll","css_blockquote_bg_img_pos":"top left","css_blockquote_border_trbl":"top right bottom left","css_blockquote_font_size":"13","css_blockquote_font_weight":"400","css_blockquote_font_family":"Open Sans","css_blockquote_line_height":"22","css_blockquote_text_align":"left","css_button_bg_color":"#5890e5","css_button_bg_color_hover":"#5890e5","css_button_border_color":"#5890e5","css_button_border_color_hover":"#5890e5","css_button_border_trbl":"top right bottom left","css_button_border_radius":"3","css_button_color":"#fff","css_button_color_hover":"#fff","css_button_font_size":"13","css_button_font_weight":"500","css_button_font_family":"Open Sans","css_button_line_height":"13","css_button_padding_vertical":"10","css_button_padding_horizontal":"15","css_anim":"none","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_load_preset":"none","module_instance_id":"ce021430a60","post_id":"14","dslc_m_size":"12","module_id":"DSLC_Shortcode","element_type":"module","last":"yes","dslc_m_size_last":"yes","module_render_nonajax":"1"}]}],"dslca-img-url":"","sticky_row":"","sticky_row_padding_vertical":"20"},{"element_type":"row","columns_spacing":"spacing","custom_class":"","show_on":"desktop tablet phone ","section_instance_id":"619e3e1507b","custom_id":"","type":"wrapper","bg_color":"rgba(212,219,229,0.6)","bg_image_thumb":"disabled","bg_image":"","bg_image_repeat":"repeat","bg_image_position":"center center","bg_image_attachment":"scroll","bg_image_size":"auto","bg_video":"","bg_video_overlay_color":"#000000","bg_video_overlay_opacity":"0","border_color":"","border_width":"0","border_style":"solid","border":"top right bottom left","margin_h":"0","margin_b":"0","padding":"75","padding_h":"0","content":[{"element_type":"module_area","last":"no","first":"yes","size":"4","content":[{"css_show_on":"desktop tablet phone","custom_text":"This is just some placeholder text. Click to edit it.","image":"26","link_type":"none","custom_text_state":"disabled","css_align":"center","css_border_trbl":"top right bottom left","css_padding_vertical":"0","css_padding_horizontal":"27","css_force_width":"auto","css_ct_text_align":"center","css_ct_font_size":"13","css_ct_font_weight":"400","css_ct_line_height":"22","css_ct_margin_top":"20","css_res_t":"disabled","css_res_t_align":"center","css_res_t_ct_font_size":"13","css_res_t_ct_line_height":"22","css_res_t_ct_margin_top":"20","css_res_p":"disabled","css_res_p__align":"center","css_res_p_ct_font_size":"13","css_res_p_ct_line_height":"22","css_res_p_ct_margin_top":"20","css_anim":"none","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_load_preset":"none","module_instance_id":"efb60a51dea","post_id":"14","dslc_m_size":"12","module_id":"DSLC_Image","element_type":"module","last":"yes","dslc_m_size_last":"yes","module_render_nonajax":"1"}]},{"element_type":"module_area","last":"yes","first":"no","size":"8","content":[{"css_show_on":"desktop tablet phone","content":"

OM

KIRKENESKONFERANSEN

Kirkeneskonferansen avholdes hvert år i februar. Den ble første gang avholdt i 2008 og har blitt en av landets viktigste møteplasser for alle som er opptatt av nordområdene. Kirkeneskonferansen setter fokus på ulike sider av nordområdeutviklingen i skjæringspunktet mellom politikk, nærings- og samfunnsutvikling.

","css_custom":"enabled","css_main_padding_vertical":"20","css_main_padding_horizontal":"20","css_main_bg_img_repeat":"repeat","css_main_bg_img_attch":"scroll","css_main_bg_img_pos":"top left","css_main_bg_img_size":"auto","css_main_border_color":"rgba(63,79,100,0.28)","css_main_border_width":"1","css_main_border_trbl":"left ","css_main_font_size":"13","css_main_font_weight":"400","css_main_font_family":"Open Sans","css_main_font_style":"normal","css_main_line_height":"22","css_main_margin_bottom":"25","css_main_text_align":"left","css_h1_color":"#2f3b4b","css_h1_font_size":"27","css_h1_font_weight":"800","css_h1_font_family":"Montserrat","css_h1_font_style":"normal","css_h1_line_height":"11","css_h1_margin_bottom":"28","css_h1_text_align":"left","css_h1_border_trbl":"top right bottom left","css_h2_color":"#2f3b4b","css_h2_font_size":"17","css_h2_font_weight":"800","css_h2_font_family":"Open Sans","css_h2_font_style":"normal","css_h2_line_height":"33","css_h2_margin_bottom":"1","css_h2_text_align":"left","css_h2_border_trbl":"top right bottom left","css_h3_font_size":"21","css_h3_font_weight":"400","css_h3_font_family":"Open Sans","css_h3_font_style":"normal","css_h3_line_height":"31","css_h3_margin_bottom":"15","css_h3_text_align":"left","css_h3_border_trbl":"top right bottom left","css_h4_font_size":"19","css_h4_font_weight":"400","css_h4_font_family":"Open Sans","css_h4_font_style":"normal","css_h4_line_height":"29","css_h4_margin_bottom":"15","css_h4_text_align":"left","css_h4_border_trbl":"top right bottom left","css_h5_font_size":"17","css_h5_font_weight":"400","css_h5_font_family":"Open Sans","css_h5_font_style":"normal","css_h5_line_height":"27","css_h5_margin_bottom":"15","css_h5_text_align":"left","css_h5_border_trbl":"top right bottom left","css_h6_font_size":"15","css_h6_font_weight":"400","css_h6_font_family":"Open Sans","css_h6_font_style":"normal","css_h6_line_height":"25","css_h6_margin_bottom":"15","css_h6_text_align":"left","css_h6_border_trbl":"top right bottom left","css_li_font_size":"13","css_li_font_weight":"400","css_li_font_family":"Open Sans","css_li_line_height":"22","css_ul_margin_bottom":"25","css_ul_margin_left":"25","css_ul_style":"disc","css_ol_style":"decimal","css_ul_li_margin_bottom":"10","css_li_border_trbl":"top right bottom left","css_inputs_color":"#4d4d4d","css_inputs_font_size":"13","css_inputs_font_weight":"500","css_inputs_font_family":"Open Sans","css_inputs_line_height":"23","css_inputs_margin_bottom":"15","css_inputs_padding_vertical":"10","css_inputs_padding_horizontal":"15","css_inputs_bg_color":"#fff","css_inputs_border_color":"#ddd","css_inputs_border_width":"1","css_inputs_border_trbl":"top right bottom left","css_blockquote_font_size":"13","css_blockquote_font_weight":"400","css_blockquote_font_family":"Open Sans","css_blockquote_line_height":"22","css_blockquote_text_align":"left","css_blockquote_bg_img_repeat":"repeat","css_blockquote_bg_img_attch":"scroll","css_blockquote_bg_img_pos":"top left","css_blockquote_border_trbl":"top right bottom left","css_button_bg_color":"#5890e5","css_button_bg_color_hover":"#5890e5","css_button_border_color":"#5890e5","css_button_border_color_hover":"#5890e5","css_button_border_trbl":"top right bottom left","css_button_border_radius":"3","css_button_color":"#fff","css_button_color_hover":"#fff","css_button_font_size":"13","css_button_font_weight":"500","css_button_font_family":"Open Sans","css_button_line_height":"13","css_button_padding_vertical":"10","css_button_padding_horizontal":"15","css_res_t":"disabled","css_res_t_main_font_size":"13","css_res_t_main_line_height":"22","css_res_t_main_paragraph_margin_bottom":"20","css_res_t_main_text_align":"left","css_res_t_h1_font_size":"13","css_res_t_h1_line_height":"13","css_res_t_h1_margin_bottom":"15","css_res_t_h1_text_align":"left","css_res_t_h2_font_size":"13","css_res_t_h2_line_height":"13","css_res_t_h2_margin_bottom":"15","css_res_t_h2_text_align":"left","css_res_t_h3_font_size":"13","css_res_t_h3_line_height":"13","css_res_t_h3_margin_bottom":"15","css_res_t_h3_text_align":"left","css_res_t_h4_font_size":"13","css_res_t_h4_line_height":"13","css_res_t_h4_margin_bottom":"15","css_res_t_h4_text_align":"left","css_res_t_h5_font_size":"13","css_res_t_h5_line_height":"13","css_res_t_h5_margin_bottom":"15","css_res_t_h5_text_align":"left","css_res_t_h6_font_size":"13","css_res_t_h6_line_height":"13","css_res_t_h6_margin_bottom":"15","css_res_t_h6_text_align":"left","css_res_t_li_font_size":"13","css_res_t_li_line_height":"22","css_res_t_ul_margin_bottom":"25","css_res_t_ul_margin_left":"25","css_res_t_ul_li_margin_bottom":"10","css_res_t_blockquote_font_size":"13","css_res_t_blockquote_line_height":"22","css_res_t_blockquote_text_align":"left","css_res_p":"enabled","css_res_ph_main_font_size":"13","css_res_ph_main_line_height":"22","css_res_p_main_paragraph_margin_bottom":"13","css_res_p_main_text_align":"left","css_res_ph_h1_font_size":"20","css_res_ph_h1_line_height":"13","css_res_ph_h1_margin_bottom":"13","css_res_p_h1_text_align":"left","css_res_ph_h2_font_size":"13","css_res_ph_h2_line_height":"13","css_res_p_h2_margin_bottom":"7","css_res_p_h2_text_align":"left","css_res_ph_h3_font_size":"13","css_res_ph_h3_line_height":"13","css_res_p_h3_margin_bottom":"15","css_res_p_h3_text_align":"left","css_res_ph_h4_font_size":"13","css_res_ph_h4_line_height":"13","css_res_p_h4_margin_bottom":"15","css_res_p_h4_text_align":"left","css_res_ph_h5_font_size":"13","css_res_ph_h5_line_height":"13","css_res_p_h5_margin_bottom":"15","css_res_p_h5_text_align":"left","css_res_ph_h6_font_size":"13","css_res_ph_h6_line_height":"13","css_res_p_h6_margin_bottom":"15","css_res_p_h6_text_align":"left","css_res_p_li_font_size":"13","css_res_p_li_line_height":"22","css_res_p_ul_margin_bottom":"25","css_res_p_ul_margin_left":"25","css_res_p_ul_li_margin_bottom":"10","css_res_p_blockquote_font_size":"13","css_res_p_blockquote_line_height":"22","css_res_p_blockquote_text_align":"left","css_anim":"none","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_load_preset":"none","module_instance_id":"e33eb1417cd","post_id":"14","dslc_m_size":"12","module_id":"DSLC_Text_Simple","element_type":"module","last":"yes","dslc_m_size_last":"yes","module_render_nonajax":"1"}]}],"dslca-img-url":"","sticky_row":"","sticky_row_padding_vertical":"20"},{"element_type":"row","columns_spacing":"nospacing","custom_class":"","show_on":"desktop tablet phone ","section_instance_id":"0f397ecfcfc","custom_id":"","type":"wrapper","bg_color":"#2f3b4b","bg_image_thumb":"disabled","bg_image":"","bg_image_repeat":"repeat","bg_image_position":"left top","bg_image_attachment":"scroll","bg_image_size":"auto","bg_video":"","bg_video_overlay_color":"#000000","bg_video_overlay_opacity":"0","border_color":"","border_width":"0","border_style":"solid","border":"top right bottom left","margin_h":"0","margin_b":"0","padding":"0","padding_h":"0","content":[{"element_type":"module_area","last":"no","first":"yes","size":"4","content":[{"css_show_on":"desktop tablet phone","height":"4","style":"invisible","css_main_bg_img_repeat":"repeat","css_main_bg_img_attch":"scroll","css_main_bg_img_pos":"top left","css_main_border_trbl":"top right bottom left","css_border_color":"#ededed","thickness":"1","css_res_t":"disabled","res_t_height":"25","css_res_p":"disabled","res_p_height":"25","css_anim":"none","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_load_preset":"none","module_instance_id":"86c590f9cf2","post_id":"14","dslc_m_size":"12","module_id":"DSLC_Separator","element_type":"module","last":"yes","dslc_m_size_last":"yes","module_render_nonajax":"1"},{"css_show_on":"desktop tablet phone","sidebar":"dslc_nedteller","columns":"12","css_widgets_bg_color":"rgba(0,0,0,0)","css_widgets_border_trbl":"top right bottom left","css_widgets_padding_vertical":"20","css_widgets_padding_horizontal":"40","css_widget_bg_color":"rgba(0,0,0,0)","css_widget_border_trbl":"top right bottom left","css_widget_margin_bottom":"24","css_title_border_color":"#2f3b4b","css_title_border_width":"1","css_title_color":"#e62f1e","title_font_size":"20","css_title_font_weight":"900","css_title_font_family":"Open Sans","css_title_line_height":"15","css_title_margin":"7","css_title_padding":"10","css_title_text_align":"left","css_title_text_transform":"uppercase","css_title_inner_bg_color":"#2f3b4b","css_title_inner_border_color":"rgba(0,0,0,0)","css_title_inner_border_trbl":"top right bottom left","css_title_inner_padding_horizontal":"6","css_main_color":"#ffffff","css_main_font_size":"12","css_main_font_weight":"400","css_main_font_family":"Open Sans","css_main_line_height":"21","css_link_color":"rgba(0,0,0,0)","css_link_font_weight":"400","css_main_text_align":"left","css_ul_margin_bottom":"10","css_ul_style":"disc","css_ul_li_bg_color":"rgba(0,0,0,0)","css_ul_li_borders":"top right bottom left","css_ul_li_margin_bottom":"10","css_res_t":"disabled","css_res_t_title_font_size":"15","css_res_t_title_line_height":"15","css_res_t_title_margin":"10","css_res_t_title_padding":"10","css_res_t_main_font_size":"13","css_res_t_main_line_height":"22","css_res_p":"disabled","css_res_p_title_font_size":"15","css_res_p_title_line_height":"15","css_res_p_title_margin":"10","css_res_p_title_padding":"10","css_res_p_main_font_size":"13","css_res_p_main_line_height":"22","css_anim":"none","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_load_preset":"none","module_instance_id":"f1b5ce9bd06","post_id":"14","dslc_m_size":"12","module_id":"DSLC_Widgets","element_type":"module","last":"yes","dslc_m_size_last":"yes","module_render_nonajax":"1"}]},{"element_type":"module_area","last":"no","first":"no","size":"2","content":[{"css_show_on":"desktop tablet phone","title_link":"http://www.kirkeneskonferansen.no/program/","title_link_target":"_self","icon_link":"http://www.kirkeneskonferansen.no/program/","icon_link_target":"_self","button_link":"#","button_target":"_self","button_2_target":"_self","elements":"icon title","text_align":"center","css_bg_img_repeat":"repeat","css_bg_img_attch":"scroll","css_bg_img_pos":"top left","css_border_color":"#000000","css_border_trbl":"top right bottom left","css_padding_vertical":"20","css_wrapper_bg_img_repeat":"repeat","css_wrapper_bg_img_attch":"scroll","css_wrapper_bg_img_pos":"top left","css_wrapper_border_trbl":"top right bottom left","css_icon_text_align":"inherit","css_icon_border_trbl":"top right bottom left","css_icon_border_radius":"100","css_icon_color":"#5c94ce","icon_id":"linecons-calendar","icon_position":"above","css_icon_wrapper_width":"60","css_icon_width":"27","css_image_alt_align":"center","css_image_alt_border_trbl":"top right bottom left","css_image_alt_margin_bottom":"25","image_position":"above","css_title_text_align":"inherit","css_title_color":"#5c94ce","css_title_font_size":"15","css_title_font_weight":"700","css_title_font_family":"Montserrat","css_title_line_height":"17","css_title_margin":"21","css_content_text_align":"inherit","css_content_font_size":"14","css_content_font_weight":"400","css_content_font_family":"Lato","css_content_line_height":"23","css_content_bottom":"28","css_button_bg_color":"#5890e5","css_button_bg_color_hover":"#3e73c2","css_button_border_trbl":"top right bottom left","css_button_border_color":"#d8d8d8","css_button_border_radius":"3","css_button_color":"#ffffff","css_button_color_hover":"#ffffff","css_button_font_size":"11","css_button_font_weight":"800","css_button_font_family":"Open Sans","button_pos":"bellow","css_button_padding_vertical":"13","css_button_padding_horizontal":"16","button_icon_id":"cog","css_button_icon_color":"#b0c8eb","css_button_icon_margin":"5","css_button_2_bg_color":"#5890e5","css_button_2_bg_color_hover":"#3e73c2","css_button_2_border_trbl":"top right bottom left","css_button_2_border_color":"#d8d8d8","css_button_2_border_radius":"3","css_button_2_color":"#ffffff","css_button_2_color_hover":"#ffffff","css_button_2_font_size":"11","css_button_2_font_weight":"800","css_button_2_font_family":"Open Sans","css_button_2_mleft":"5","css_button_2_padding_vertical":"13","css_button_2_padding_horizontal":"16","button_2_icon_id":"cog","css_button_2_icon_color":"#b0c8eb","css_button_2_icon_margin":"5","title":"PROGRAM","content":"This is just placeholder text. Hover over the module and click "Edit Content" to change it.","button_title":"CLICK TO EDIT","button_2_title":"CLICK TO EDIT","css_res_t":"disabled","css_res_t_content_width":"100","css_res_t_icon_wrapper_width":"84","css_res_t_icon_width":"31","css_res_t_title_font_size":"17","css_res_t_title_line_height":"17","css_res_t_title_margin":"21","css_res_t_content_font_size":"14","css_res_t_content_line_height":"23","css_res_t_content_margin":"28","css_res_t_button_font_size":"11","css_res_t_button_padding_vertical":"13","css_res_t_button_padding_horizontal":"16","css_res_t_button_icon_margin":"5","css_res_p":"disabled","css_res_p_content_width":"100","css_res_p_icon_wrapper_width":"84","css_res_p_icon_width":"31","css_res_p_title_font_size":"17","css_res_p_title_line_height":"17","css_res_p_title_margin":"21","css_res_p_content_font_size":"14","css_res_p_content_line_height":"23","css_res_p_content_margin":"28","css_res_p_button_font_size":"11","css_res_p_button_padding_vertical":"13","css_res_p_button_padding_horizontal":"16","css_res_p_button_icon_margin":"5","css_anim":"dslcSlideDown","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_load_preset":"none","module_instance_id":"793a6c23c4c","post_id":"14","dslc_m_size":"12","module_id":"DSLC_Info_Box","element_type":"module","last":"yes","dslc_m_size_last":"yes","module_render_nonajax":"1"}]},{"element_type":"module_area","last":"no","first":"no","size":"2","content":[{"css_show_on":"desktop tablet phone","title_link":"http://www.kirkeneskonferansen.no/nyhet/priser-kirkeneskonferansen-2018/","title_link_target":"_self","icon_link":"http://www.kirkeneskonferansen.no/nyhet/priser-kirkeneskonferansen-2018/","icon_link_target":"_self","button_link":"http://www.kirkeneskonferansen.no/nyhet/priser-kirkeneskonferansen-2018/","button_target":"_self","button_2_target":"_self","elements":"icon title","text_align":"center","css_bg_img_repeat":"repeat","css_bg_img_attch":"scroll","css_bg_img_pos":"top left","css_border_color":"#000000","css_border_trbl":"top right bottom left","css_padding_vertical":"20","css_wrapper_bg_img_repeat":"repeat","css_wrapper_bg_img_attch":"scroll","css_wrapper_bg_img_pos":"top left","css_wrapper_border_trbl":"top right bottom left","icon_position":"above","icon_id":"linecons-tag","css_icon_color":"#5c94ce","css_icon_width":"27","css_icon_wrapper_width":"60","css_icon_text_align":"inherit","css_icon_border_trbl":"top right bottom left","css_icon_border_radius":"100","css_image_alt_align":"center","css_image_alt_border_trbl":"top right bottom left","css_image_alt_margin_bottom":"25","image_position":"above","css_title_text_align":"inherit","css_title_color":"#5c94ce","css_title_font_size":"15","css_title_font_weight":"700","css_title_font_family":"Montserrat","css_title_line_height":"17","css_title_margin":"21","css_content_text_align":"inherit","css_content_font_size":"14","css_content_font_weight":"400","css_content_font_family":"Lato","css_content_line_height":"23","css_content_bottom":"28","css_button_bg_color":"#5890e5","css_button_bg_color_hover":"#3e73c2","css_button_border_trbl":"top right bottom left","css_button_border_color":"#d8d8d8","css_button_border_radius":"3","css_button_color":"#ffffff","css_button_color_hover":"#ffffff","css_button_font_size":"11","css_button_font_weight":"800","css_button_font_family":"Open Sans","button_pos":"bellow","css_button_padding_vertical":"13","css_button_padding_horizontal":"16","button_icon_id":"cog","css_button_icon_color":"#b0c8eb","css_button_icon_margin":"5","css_button_2_bg_color":"#5890e5","css_button_2_bg_color_hover":"#3e73c2","css_button_2_border_trbl":"top right bottom left","css_button_2_border_color":"#d8d8d8","css_button_2_border_radius":"3","css_button_2_color":"#ffffff","css_button_2_color_hover":"#ffffff","css_button_2_font_size":"11","css_button_2_font_weight":"800","css_button_2_font_family":"Open Sans","css_button_2_mleft":"5","css_button_2_padding_vertical":"13","css_button_2_padding_horizontal":"16","button_2_icon_id":"cog","css_button_2_icon_color":"#b0c8eb","css_button_2_icon_margin":"5","title":"PRISER 2019","content":"This is just placeholder text. Hover over the module and click "Edit Content" to change it.","button_title":"CLICK TO EDIT","button_2_title":"CLICK TO EDIT","css_res_t":"disabled","css_res_t_content_width":"100","css_res_t_icon_wrapper_width":"84","css_res_t_icon_width":"31","css_res_t_title_font_size":"17","css_res_t_title_line_height":"17","css_res_t_title_margin":"21","css_res_t_content_font_size":"14","css_res_t_content_line_height":"23","css_res_t_content_margin":"28","css_res_t_button_font_size":"11","css_res_t_button_padding_vertical":"13","css_res_t_button_padding_horizontal":"16","css_res_t_button_icon_margin":"5","css_res_p":"disabled","css_res_p_content_width":"100","css_res_p_icon_wrapper_width":"84","css_res_p_icon_width":"31","css_res_p_title_font_size":"17","css_res_p_title_line_height":"17","css_res_p_title_margin":"21","css_res_p_content_font_size":"14","css_res_p_content_line_height":"23","css_res_p_content_margin":"28","css_res_p_button_font_size":"11","css_res_p_button_padding_vertical":"13","css_res_p_button_padding_horizontal":"16","css_res_p_button_icon_margin":"5","css_anim":"dslcSlideDown","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_load_preset":"none","module_instance_id":"037dd36db9c","post_id":"14","dslc_m_size":"12","module_id":"DSLC_Info_Box","element_type":"module","last":"yes","dslc_m_size_last":"yes","module_render_nonajax":"1"}]},{"element_type":"module_area","last":"no","first":"no","size":"3","content":[{"css_show_on":"desktop tablet phone","title_link":"https://egencia.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/81476/PersonalDetails?bookingRef=0","title_link_target":"_self","icon_link":"https://egencia.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/81476/PersonalDetails?bookingRef=0","icon_link_target":"_self","button_link":"#","button_target":"_self","button_2_target":"_self","elements":"icon title","text_align":"center","css_bg_img_repeat":"repeat","css_bg_img_attch":"scroll","css_bg_img_pos":"top left","css_border_color":"#000000","css_border_trbl":"top right bottom left","css_padding_vertical":"20","css_wrapper_bg_img_repeat":"repeat","css_wrapper_bg_img_attch":"scroll","css_wrapper_bg_img_pos":"top left","css_wrapper_border_trbl":"top right bottom left","icon_position":"above","icon_id":"edit","css_icon_color":"#ffffff","css_icon_width":"27","css_icon_wrapper_width":"60","css_icon_text_align":"inherit","css_icon_bg_color":"rgba(0,0,0,0)","css_icon_border_trbl":"top right bottom left","css_icon_border_radius":"100","css_image_alt_align":"center","css_image_alt_border_trbl":"top right bottom left","css_image_alt_margin_bottom":"25","image_position":"above","css_title_text_align":"inherit","css_title_color":"#ffffff","css_title_font_size":"15","css_title_font_weight":"700","css_title_font_family":"Montserrat","css_title_line_height":"17","css_title_margin":"21","css_content_text_align":"inherit","css_content_font_size":"14","css_content_font_weight":"400","css_content_font_family":"Lato","css_content_line_height":"23","css_content_bottom":"28","css_button_bg_color":"#5890e5","css_button_bg_color_hover":"#3e73c2","css_button_border_trbl":"top right bottom left","css_button_border_color":"#d8d8d8","css_button_border_radius":"3","css_button_color":"#ffffff","css_button_color_hover":"#ffffff","css_button_font_size":"11","css_button_font_weight":"800","css_button_font_family":"Open Sans","button_pos":"bellow","css_button_padding_vertical":"13","css_button_padding_horizontal":"16","button_icon_id":"cog","css_button_icon_color":"#b0c8eb","css_button_icon_margin":"5","css_button_2_bg_color":"#5890e5","css_button_2_bg_color_hover":"#3e73c2","css_button_2_border_trbl":"top right bottom left","css_button_2_border_color":"#d8d8d8","css_button_2_border_radius":"3","css_button_2_color":"#ffffff","css_button_2_color_hover":"#ffffff","css_button_2_font_size":"11","css_button_2_font_weight":"800","css_button_2_font_family":"Open Sans","css_button_2_mleft":"5","css_button_2_padding_vertical":"13","css_button_2_padding_horizontal":"16","button_2_icon_id":"cog","css_button_2_icon_color":"#b0c8eb","css_button_2_icon_margin":"5","title":"PÅMELDING","content":"This is just placeholder text. Hover over the module and click "Edit Content" to change it.","button_title":"CLICK TO EDIT","button_2_title":"CLICK TO EDIT","css_res_t":"disabled","css_res_t_content_width":"100","css_res_t_icon_wrapper_width":"84","css_res_t_icon_width":"31","css_res_t_title_font_size":"17","css_res_t_title_line_height":"17","css_res_t_title_margin":"21","css_res_t_content_font_size":"14","css_res_t_content_line_height":"23","css_res_t_content_margin":"28","css_res_t_button_font_size":"11","css_res_t_button_padding_vertical":"13","css_res_t_button_padding_horizontal":"16","css_res_t_button_icon_margin":"5","css_res_p":"disabled","css_res_p_content_width":"100","css_res_p_icon_wrapper_width":"84","css_res_p_icon_width":"31","css_res_p_title_font_size":"17","css_res_p_title_line_height":"17","css_res_p_title_margin":"21","css_res_p_content_font_size":"14","css_res_p_content_line_height":"23","css_res_p_content_margin":"28","css_res_p_button_font_size":"11","css_res_p_button_padding_vertical":"13","css_res_p_button_padding_horizontal":"16","css_res_p_button_icon_margin":"5","css_anim":"dslcSlideDown","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_load_preset":"none","module_instance_id":"f0869fdc3ef","post_id":"14","dslc_m_size":"12","module_id":"DSLC_Info_Box","element_type":"module","last":"yes","dslc_m_size_last":"yes","module_render_nonajax":"1"}]},{"element_type":"module_area","last":"no","first":"yes","size":"2","content":[{"title_link":"http://www.kirkeneskonferansen.no/sidearrangement/","title_link_target":"_self","icon_link":"http://www.kirkeneskonferansen.no/sidearrangement/","icon_link_target":"_self","button_link":"#","button_target":"_self","button_2_target":"_self","elements":"icon title","text_align":"center","css_bg_img_repeat":"repeat","css_bg_img_attch":"scroll","css_bg_img_pos":"top left","css_border_color":"#000000","css_border_trbl":"top right bottom left","css_padding_vertical":"20","css_wrapper_bg_img_repeat":"repeat","css_wrapper_bg_img_attch":"scroll","css_wrapper_bg_img_pos":"top left","css_wrapper_border_trbl":"top right bottom left","css_icon_text_align":"inherit","css_icon_border_trbl":"top right bottom left","css_icon_border_radius":"100","css_icon_color":"#5c94ce","icon_id":"linecons-megaphone","icon_position":"above","css_icon_wrapper_width":"60","css_icon_width":"27","css_image_alt_align":"center","css_image_alt_border_trbl":"top right bottom left","css_image_alt_margin_bottom":"25","image_position":"above","css_title_text_align":"inherit","css_title_color":"#5c94ce","css_title_font_size":"15","css_title_font_weight":"700","css_title_font_family":"Montserrat","css_title_line_height":"17","css_title_margin":"21","css_content_text_align":"inherit","css_content_font_size":"14","css_content_font_weight":"400","css_content_font_family":"Lato","css_content_line_height":"23","css_content_bottom":"28","css_button_bg_color":"#5890e5","css_button_bg_color_hover":"#3e73c2","css_button_border_trbl":"top right bottom left","css_button_border_color":"#d8d8d8","css_button_border_radius":"3","css_button_color":"#ffffff","css_button_color_hover":"#ffffff","css_button_font_size":"11","css_button_font_weight":"800","css_button_font_family":"Open Sans","button_pos":"bellow","css_button_padding_vertical":"13","css_button_padding_horizontal":"16","button_icon_id":"cog","css_button_icon_color":"#b0c8eb","css_button_icon_margin":"5","css_button_2_bg_color":"#5890e5","css_button_2_bg_color_hover":"#3e73c2","css_button_2_border_trbl":"top right bottom left","css_button_2_border_color":"#d8d8d8","css_button_2_border_radius":"3","css_button_2_color":"#ffffff","css_button_2_color_hover":"#ffffff","css_button_2_font_size":"11","css_button_2_font_weight":"800","css_button_2_font_family":"Open Sans","css_button_2_mleft":"5","css_button_2_padding_vertical":"13","css_button_2_padding_horizontal":"16","button_2_icon_id":"cog","css_button_2_icon_color":"#b0c8eb","css_button_2_icon_margin":"5","title":"SIDEARRANGEMENT","content":"This is just placeholder text. Hover over the module and click "Edit Content" to change it.","button_title":"CLICK TO EDIT","button_2_title":"CLICK TO EDIT","css_res_t":"disabled","css_res_t_content_width":"100","css_res_t_icon_wrapper_width":"84","css_res_t_icon_width":"31","css_res_t_title_font_size":"17","css_res_t_title_line_height":"17","css_res_t_title_margin":"21","css_res_t_content_font_size":"14","css_res_t_content_line_height":"23","css_res_t_content_margin":"28","css_res_t_button_font_size":"11","css_res_t_button_padding_vertical":"13","css_res_t_button_padding_horizontal":"16","css_res_t_button_icon_margin":"5","css_res_p":"disabled","css_res_p_content_width":"100","css_res_p_icon_wrapper_width":"84","css_res_p_icon_width":"31","css_res_p_title_font_size":"17","css_res_p_title_line_height":"17","css_res_p_title_margin":"21","css_res_p_content_font_size":"14","css_res_p_content_line_height":"23","css_res_p_content_margin":"28","css_res_p_button_font_size":"11","css_res_p_button_padding_vertical":"13","css_res_p_button_padding_horizontal":"16","css_res_p_button_icon_margin":"5","css_anim":"none","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_load_preset":"none","module_instance_id":"d3aa95a025a","post_id":"14","dslc_m_size":"12","module_id":"DSLC_Info_Box","element_type":"module","last":"yes","dslc_m_size_last":"yes","module_render_nonajax":"1"}]}],"dslca-img-url":"","sticky_row":"","sticky_row_padding_vertical":"20"},{"element_type":"row","columns_spacing":"spacing","custom_class":"","show_on":"desktop tablet phone","section_instance_id":"e8ca6eb98e7","custom_id":"","type":"wrapper","bg_color":"#ffffff","bg_image_thumb":"disabled","bg_image":"","bg_image_repeat":"repeat","bg_image_position":"left top","bg_image_attachment":"scroll","bg_image_size":"auto","bg_video":"","bg_video_overlay_color":"#000000","bg_video_overlay_opacity":"0","border_color":"","border_width":"0","border_style":"solid","border":"top right bottom left","margin_h":"0","margin_b":"0","padding":"80","padding_h":"0","content":[{"element_type":"module_area","last":"yes","first":"no","size":"12","content":[{"css_show_on":"desktop tablet phone","content":"

NYHETER

","css_custom":"enabled","css_main_padding_horizontal":"20","css_main_bg_img_repeat":"repeat","css_main_bg_img_attch":"scroll","css_main_bg_img_pos":"top left","css_main_bg_img_size":"auto","css_main_border_color":"rgba(47,59,75,0.33)","css_main_border_trbl":"left ","css_main_color":"#2f3b4b","css_main_font_size":"25","css_main_font_weight":"900","css_main_font_family":"Open Sans","css_main_font_style":"normal","css_main_line_height":"26","css_main_margin_bottom":"3","css_main_text_align":"center","css_h1_color":"#e62e1e","css_h1_font_size":"47","css_h1_font_weight":"900","css_h1_font_family":"Open Sans","css_h1_font_style":"normal","css_h1_line_height":"35","css_h1_margin_bottom":"6","css_h1_text_align":"right","css_h1_border_trbl":"top right bottom left","css_h2_font_size":"23","css_h2_font_weight":"400","css_h2_font_family":"Open Sans","css_h2_font_style":"normal","css_h2_line_height":"33","css_h2_margin_bottom":"15","css_h2_text_align":"left","css_h2_border_trbl":"top right bottom left","css_h3_font_size":"21","css_h3_font_weight":"400","css_h3_font_family":"Open Sans","css_h3_font_style":"normal","css_h3_line_height":"31","css_h3_margin_bottom":"15","css_h3_text_align":"left","css_h3_border_trbl":"top right bottom left","css_h4_font_size":"19","css_h4_font_weight":"400","css_h4_font_family":"Open Sans","css_h4_font_style":"normal","css_h4_line_height":"29","css_h4_margin_bottom":"15","css_h4_text_align":"left","css_h4_border_trbl":"top right bottom left","css_h5_font_size":"17","css_h5_font_weight":"400","css_h5_font_family":"Open Sans","css_h5_font_style":"normal","css_h5_line_height":"27","css_h5_margin_bottom":"15","css_h5_text_align":"left","css_h5_border_trbl":"top right bottom left","css_h6_font_size":"15","css_h6_font_weight":"400","css_h6_font_family":"Open Sans","css_h6_font_style":"normal","css_h6_line_height":"25","css_h6_margin_bottom":"15","css_h6_text_align":"left","css_h6_border_trbl":"top right bottom left","css_li_font_size":"13","css_li_font_weight":"400","css_li_font_family":"Open Sans","css_li_line_height":"22","css_ul_margin_bottom":"25","css_ul_margin_left":"25","css_ul_style":"disc","css_ol_style":"decimal","css_ul_li_margin_bottom":"10","css_li_border_trbl":"top right bottom left","css_inputs_color":"#4d4d4d","css_inputs_font_size":"13","css_inputs_font_weight":"500","css_inputs_font_family":"Open Sans","css_inputs_line_height":"23","css_inputs_margin_bottom":"15","css_inputs_padding_vertical":"10","css_inputs_padding_horizontal":"15","css_inputs_bg_color":"#fff","css_inputs_border_color":"#ddd","css_inputs_border_width":"1","css_inputs_border_trbl":"top right bottom left","css_blockquote_font_size":"13","css_blockquote_font_weight":"400","css_blockquote_font_family":"Open Sans","css_blockquote_line_height":"22","css_blockquote_text_align":"left","css_blockquote_bg_img_repeat":"repeat","css_blockquote_bg_img_attch":"scroll","css_blockquote_bg_img_pos":"top left","css_blockquote_border_trbl":"top right bottom left","css_button_bg_color":"#5890e5","css_button_bg_color_hover":"#5890e5","css_button_border_color":"#5890e5","css_button_border_color_hover":"#5890e5","css_button_border_trbl":"top right bottom left","css_button_border_radius":"3","css_button_color":"#fff","css_button_color_hover":"#fff","css_button_font_size":"13","css_button_font_weight":"500","css_button_font_family":"Open Sans","css_button_line_height":"13","css_button_padding_vertical":"10","css_button_padding_horizontal":"15","css_res_t":"disabled","css_res_t_main_font_size":"13","css_res_t_main_line_height":"22","css_res_t_main_paragraph_margin_bottom":"20","css_res_t_main_text_align":"left","css_res_t_h1_font_size":"13","css_res_t_h1_line_height":"13","css_res_t_h1_margin_bottom":"15","css_res_t_h1_text_align":"left","css_res_t_h2_font_size":"13","css_res_t_h2_line_height":"13","css_res_t_h2_margin_bottom":"15","css_res_t_h2_text_align":"left","css_res_t_h3_font_size":"13","css_res_t_h3_line_height":"13","css_res_t_h3_margin_bottom":"15","css_res_t_h3_text_align":"left","css_res_t_h4_font_size":"13","css_res_t_h4_line_height":"13","css_res_t_h4_margin_bottom":"15","css_res_t_h4_text_align":"left","css_res_t_h5_font_size":"13","css_res_t_h5_line_height":"13","css_res_t_h5_margin_bottom":"15","css_res_t_h5_text_align":"left","css_res_t_h6_font_size":"13","css_res_t_h6_line_height":"13","css_res_t_h6_margin_bottom":"15","css_res_t_h6_text_align":"left","css_res_t_li_font_size":"13","css_res_t_li_line_height":"22","css_res_t_ul_margin_bottom":"25","css_res_t_ul_margin_left":"25","css_res_t_ul_li_margin_bottom":"10","css_res_t_blockquote_font_size":"13","css_res_t_blockquote_line_height":"22","css_res_t_blockquote_text_align":"left","css_res_p":"disabled","css_res_ph_main_font_size":"13","css_res_ph_main_line_height":"22","css_res_p_main_paragraph_margin_bottom":"20","css_res_p_main_text_align":"left","css_res_ph_h1_font_size":"13","css_res_ph_h1_line_height":"13","css_res_ph_h1_margin_bottom":"15","css_res_p_h1_text_align":"left","css_res_ph_h2_font_size":"13","css_res_ph_h2_line_height":"13","css_res_p_h2_margin_bottom":"15","css_res_p_h2_text_align":"left","css_res_ph_h3_font_size":"13","css_res_ph_h3_line_height":"13","css_res_p_h3_margin_bottom":"15","css_res_p_h3_text_align":"left","css_res_ph_h4_font_size":"13","css_res_ph_h4_line_height":"13","css_res_p_h4_margin_bottom":"15","css_res_p_h4_text_align":"left","css_res_ph_h5_font_size":"13","css_res_ph_h5_line_height":"13","css_res_p_h5_margin_bottom":"15","css_res_p_h5_text_align":"left","css_res_ph_h6_font_size":"13","css_res_ph_h6_line_height":"13","css_res_p_h6_margin_bottom":"15","css_res_p_h6_text_align":"left","css_res_p_li_font_size":"13","css_res_p_li_line_height":"22","css_res_p_ul_margin_bottom":"25","css_res_p_ul_margin_left":"25","css_res_p_ul_li_margin_bottom":"10","css_res_p_blockquote_font_size":"13","css_res_p_blockquote_line_height":"22","css_res_p_blockquote_text_align":"left","css_anim":"none","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_load_preset":"none","module_instance_id":"61d5b855663","post_id":"14","dslc_m_size":"12","module_id":"DSLC_Text_Simple","element_type":"module","last":"yes","dslc_m_size_last":"yes","module_render_nonajax":"1"},{"css_show_on":"desktop tablet phone","height":"6","style":"invisible","css_main_bg_img_repeat":"repeat","css_main_bg_img_attch":"scroll","css_main_bg_img_pos":"top left","css_main_border_trbl":"top right bottom left","css_border_color":"#ededed","thickness":"1","css_res_t":"disabled","res_t_height":"25","css_res_p":"disabled","res_p_height":"25","css_anim":"none","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_load_preset":"none","module_instance_id":"879c4ab94df","post_id":"14","dslc_m_size":"12","module_id":"DSLC_Separator","element_type":"module","last":"yes","dslc_m_size_last":"yes","module_render_nonajax":"1"},{"css_show_on":"desktop tablet phone","post_type":"nyhet","type":"grid","columns":"4","orientation":"vertical","amount":"6","pagination_type":"disabled","orderby":"date","order":"DESC","sticky_posts":"enabled","query_alter":"enabled","post_elements":"thumbnail title excerpt button","carousel_elements":"arrows circles","css_wrapper_border_trbl":"top right bottom left","css_wrapper_padding_vertical":"10","css_wrapper_padding_horizontal":"20","separator_enabled":"disabled","css_sep_border_color":"rgba(0,0,0,0)","css_sep_height":"32","css_sep_thickness":"1","css_sep_style":"dashed","css_thumb_align":"left","css_thumb_bg_color":"rgba(0,0,0,0)","css_thumb_border_color":"rgba(47,59,75,0.33)","css_thumb_border_trbl":"top right bottom left","css_thumb_border_radius_top":"4","thumb_margin":"-9","thumb_margin_right":"20","css_thumb_padding_horizontal":"8","thumb_resize_height":"200","thumb_resize_width_manual":"300","thumb_width":"110","main_location":"bellow","css_main_bg_color":"rgba(0,0,0,0)","css_main_border_color":"rgba(47,59,75,0.33)","css_main_border_trbl":"right bottom left","css_main_border_radius_bottom":"4","css_main_padding_vertical":"25","css_main_padding_horizontal":"10","css_main_text_align":"left","main_position":"center","css_main_inner_width":"100","title_color":"#3f4f64","title_color_hover":"#000000","title_font_size":"17","css_title_font_weight":"700","css_title_font_family":"Montserrat","title_line_height":"20","title_margin":"2","css_title_text_transform":"uppercase","meta_elements":"author date","css_meta_border_color":"#e5e5e5","css_meta_border_width":"1","css_meta_border_trbl":"top bottom","css_meta_color":"#a8a8a8","css_meta_font_size":"11","css_meta_font_family":"Libre Baskerville","css_meta_font_weight":"400","css_meta_margin_bottom":"16","css_meta_padding_vertical":"16","css_meta_link_color":"#5890e5","css_meta_link_color_hover":"#5890e5","excerpt_or_content":"excerpt","css_excerpt_color":"rgba(0,0,0,0.58)","css_excerpt_font_size":"12","css_excerpt_font_weight":"500","css_excerpt_font_family":"Open Sans","css_excerpt_line_height":"17","excerpt_margin":"22","excerpt_length":"20","button_text":"LES MER","css_button_bg_color":"rgba(0,0,0,0)","css_button_bg_color_hover":"#4b7bc2","css_button_border_width":"1","css_button_border_trbl":"top right bottom left","css_button_border_color":"#2f3b4b","css_button_border_color_hover":"rgba(0,0,0,0)","css_button_border_radius":"3","css_button_color":"#2f3b4b","css_button_color_hover":"#ffffff","css_button_font_size":"11","css_button_font_weight":"800","css_button_font_family":"Open Sans","css_button_padding_vertical":"12","css_button_padding_horizontal":"12","button_icon_id":"chevron-right","css_button_icon_margin":"5","css_res_t":"enabled","css_res_t_sep_height":"32","css_res_t_thumb_margin_right":"20","css_res_t_main_padding_vertical":"25","css_res_t_main_padding_horizontal":"25","css_res_t_title_font_size":"17","css_res_t_title_line_height":"29","css_res_t_title_margin":"16","css_res_t_meta_font_size":"11","css_res_t_meta_margin_bottom":"16","css_res_t_meta_padding_vertical":"16","css_res_t_excerpt_font_size":"13","css_res_t_excerpt_line_height":"23","css_res_t_excerpt_margin":"22","css_res_t_button_font_size":"11","css_res_t_button_padding_vertical":"12","css_res_t_button_padding_horizontal":"12","css_res_t_button_icon_margin":"5","css_res_p":"disabled","css_res_p_sep_height":"32","css_res_p_thumb_margin_right":"20","css_res_p_main_padding_vertical":"25","css_res_p_main_padding_horizontal":"25","css_res_p_title_font_size":"17","css_res_p_title_line_height":"29","css_res_p_title_margin":"16","css_res_p_meta_font_size":"11","css_res_p_meta_margin_bottom":"16","css_res_p_meta_padding_vertical":"16","css_res_p_excerpt_font_size":"13","css_res_p_excerpt_line_height":"23","css_res_p_excerpt_margin":"22","css_res_p_button_font_size":"11","css_res_p_button_padding_vertical":"12","css_res_p_button_padding_horizontal":"12","css_res_p_button_icon_margin":"5","carousel_autoplay_hover":"false","main_heading_title":"CLICK TO EDIT","main_heading_link_title":"VIEW ALL","main_filter_title_all":"All","css_main_heading_font_size":"17","css_main_heading_font_weight":"400","css_main_heading_line_height":"37","css_main_heading_link_font_size":"11","css_main_heading_link_font_weight":"600","css_main_heading_link_padding_ver":"10","view_all_link":"#","css_main_heading_sep_color":"#4f4f4f","css_main_heading_sep_style":"dotted","css_heading_margin_bottom":"20","css_res_t_main_heading_font_size":"17","css_res_t_main_heading_line_height":"37","css_res_t_main_heading_link_font_size":"11","css_res_t_main_heading_link_padding_ver":"10","css_res_t_heading_margin_bottom":"20","css_res_p_main_heading_font_size":"17","css_res_p_main_heading_line_height":"37","css_res_p_main_heading_link_font_size":"11","css_res_p_main_heading_link_padding_ver":"10","css_res_p_heading_margin_bottom":"20","css_filter_bg_color":"#ffffff","css_filter_bg_color_active":"#5890e5","css_filter_border_color":"#e8e8e8","css_filter_border_color_active":"#5890e5","css_filter_border_width":"1","css_filter_border_trbl":"top right bottom left","css_filter_border_radius":"3","css_filter_color":"#979797","css_filter_color_active":"#ffffff","css_filter_font_size":"11","css_filter_font_weight":"700","css_filter_padding_vertical":"12","css_filter_padding_horizontal":"12","css_filter_position":"left","css_filter_spacing":"10","css_filter_margin_bottom":"20","css_res_t_filter_font_size":"11","css_res_t_filter_padding_vertical":"12","css_res_t_filter_padding_horizontal":"12","css_res_t_filter_spacing":"10","css_res_t_filter_margin_bottom":"20","css_res_p_filter_font_size":"11","css_res_p_filter_padding_vertical":"12","css_res_p_filter_padding_horizontal":"12","css_res_p_filter_spacing":"10","css_res_p_filter_margin_bottom":"20","arrows_slide_speed":"200","css_arrows_bg_color":"rgba(0,0,0,0)","css_arrows_bg_color_hover":"#2f3b4b","css_arrows_border_radius":"3","css_arrows_color":"#2f3b4b","css_arrows_color_hover":"#ffffff","css_arrows_margin_top":"6","css_arrows_size":"24","css_arrows_arrow_size":"10","css_arrows_margin_bottom":"20","circles_slide_speed":"800","css_circles_color":"#b9b9b9","css_circles_color_active":"#2f3b4b","css_circles_margin_top":"20","css_circles_size":"7","css_circles_spacing":"3","css_pag_align":"left","css_pag_border_trbl":"top right bottom left","css_pag_item_bg_color":"#ffffff","css_pag_item_bg_color_active":"#5890e5","css_pag_item_border_color":"#e8e8e8","css_pag_item_border_color_active":"#5890e5","css_pag_item_border_width":"1","css_pag_item_border_width_active":"1","css_pag_item_border_trbl":"top right bottom left","css_pag_item_border_radius":"3","css_pag_item_color":"#979797","css_pag_item_color_active":"#ffffff","css_pag_item_font_size":"11","css_pag_item_font_weight":"700","css_pag_item_padding_vertical":"12","css_pag_item_padding_horizontal":"12","css_pag_item_spacing":"10","css_anim":"none","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_anim_hover":"none","css_anim_speed":"650","css_load_preset":"nyheter","module_instance_id":"5a93c7d92e2","post_id":"14","dslc_m_size":"12","module_id":"DSLC_Posts","element_type":"module","last":"yes","dslc_m_size_last":"yes","module_render_nonajax":"1","css_main_border_width":"0"},{"css_show_on":"desktop tablet phone","height":"10","style":"invisible","css_main_bg_img_repeat":"repeat","css_main_bg_img_attch":"scroll","css_main_bg_img_pos":"top left","css_main_border_trbl":"top right bottom left","css_border_color":"#ededed","thickness":"1","css_res_t":"disabled","res_t_height":"25","css_res_p":"disabled","res_p_height":"25","css_anim":"none","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_load_preset":"none","module_instance_id":"1752bcc13cc","post_id":"14","dslc_m_size":"12","module_id":"DSLC_Separator","element_type":"module","last":"yes","dslc_m_size_last":"yes","module_render_nonajax":"1"},{"css_show_on":"desktop tablet phone","button_text":"SE ALLE","button_url":"http://www.kirkeneskonferansen.no/nyheter/","button_target":"_self","css_align":"center","css_bg_color":"rgba(0,0,0,0)","css_bg_color_hover":"#5c93cd","css_border_color_hover":"rgba(0,0,0,0)","css_border_trbl":"top right bottom left","css_border_radius":"3","css_padding_vertical":"12","css_padding_horizontal":"12","css_width":"inline-block","css_button_color":"#191919","css_button_color_hover":"#ffffff","css_button_font_size":"11","css_button_font_style":"normal","css_button_font_weight":"800","css_button_font_family":"Open Sans","button_state":"enabled","icon_pos":"left","button_icon_id":"angle-right","css_icon_margin":"5","css_wrapper_bg_img_repeat":"repeat","css_wrapper_bg_img_attch":"scroll","css_wrapper_bg_img_pos":"top left","css_wrapper_border_trbl":"top right bottom left","css_res_t":"disabled","css_res_t_padding_vertical":"12","css_res_t_padding_horizontal":"12","css_res_t_button_font_size":"11","css_res_t_icon_margin":"5","css_res_t_align":"left","css_res_p":"disabled","css_res_p_padding_vertical":"12","css_res_p_padding_horizontal":"12","css_res_p_button_font_size":"11","css_res_p_icon_margin":"5","css_res_ph_align":"left","css_anim":"none","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_load_preset":"none","module_instance_id":"741688c3c93","post_id":"14","dslc_m_size":"12","module_id":"DSLC_Button","element_type":"module","last":"yes","dslc_m_size_last":"yes","module_render_nonajax":"1"}]}],"dslca-img-url":"","sticky_row":"","sticky_row_padding_vertical":"20"},{"element_type":"row","columns_spacing":"spacing","custom_class":"","show_on":"desktop tablet phone","section_instance_id":"3fe79048be1","custom_id":"","type":"wrapper","bg_color":"#2f3b4b","bg_image_thumb":"disabled","bg_image":"","bg_image_repeat":"repeat","bg_image_position":"left top","bg_image_attachment":"scroll","bg_image_size":"auto","bg_video":"","bg_video_overlay_color":"#000000","bg_video_overlay_opacity":"0","border_color":"","border_width":"0","border_style":"solid","border":"top right bottom left","margin_h":"0","margin_b":"0","padding":"80","padding_h":"0","content":[{"element_type":"module_area","last":"yes","first":"no","size":"12","content":[{"css_show_on":"desktop tablet phone","content":"

STREAMING

Her kan du se Kirkeneskonferansen live.

 

","css_custom":"enabled","css_main_padding_horizontal":"10","css_main_bg_img_repeat":"repeat","css_main_bg_img_attch":"scroll","css_main_bg_img_pos":"top left","css_main_bg_img_size":"auto","css_main_border_trbl":"right ","css_main_color":"#ffffff","css_main_font_size":"25","css_main_font_weight":"900","css_main_font_family":"Open Sans","css_main_font_style":"normal","css_main_line_height":"30","css_main_margin_bottom":"3","css_main_text_align":"center","css_h1_color":"#ffffff","css_h1_font_size":"13","css_h1_font_weight":"600","css_h1_font_family":"Open Sans","css_h1_font_style":"normal","css_h1_margin_bottom":"-5","css_h1_text_align":"center","css_h1_border_trbl":"top right bottom left","css_h2_font_size":"23","css_h2_font_weight":"400","css_h2_font_family":"Open Sans","css_h2_font_style":"normal","css_h2_line_height":"33","css_h2_margin_bottom":"15","css_h2_text_align":"left","css_h2_border_trbl":"top right bottom left","css_h3_font_size":"21","css_h3_font_weight":"400","css_h3_font_family":"Open Sans","css_h3_font_style":"normal","css_h3_line_height":"31","css_h3_margin_bottom":"15","css_h3_text_align":"left","css_h3_border_trbl":"top right bottom left","css_h4_font_size":"19","css_h4_font_weight":"400","css_h4_font_family":"Open Sans","css_h4_font_style":"normal","css_h4_line_height":"29","css_h4_margin_bottom":"15","css_h4_text_align":"left","css_h4_border_trbl":"top right bottom left","css_h5_font_size":"17","css_h5_font_weight":"400","css_h5_font_family":"Open Sans","css_h5_font_style":"normal","css_h5_line_height":"27","css_h5_margin_bottom":"15","css_h5_text_align":"left","css_h5_border_trbl":"top right bottom left","css_h6_font_size":"15","css_h6_font_weight":"400","css_h6_font_family":"Open Sans","css_h6_font_style":"normal","css_h6_line_height":"25","css_h6_margin_bottom":"15","css_h6_text_align":"left","css_h6_border_trbl":"top right bottom left","css_li_font_size":"13","css_li_font_weight":"400","css_li_font_family":"Open Sans","css_li_line_height":"22","css_ul_margin_bottom":"25","css_ul_margin_left":"25","css_ul_style":"disc","css_ol_style":"decimal","css_ul_li_margin_bottom":"10","css_li_border_trbl":"top right bottom left","css_inputs_color":"#4d4d4d","css_inputs_font_size":"13","css_inputs_font_weight":"500","css_inputs_font_family":"Open Sans","css_inputs_line_height":"23","css_inputs_margin_bottom":"15","css_inputs_padding_vertical":"10","css_inputs_padding_horizontal":"15","css_inputs_bg_color":"#fff","css_inputs_border_color":"#ddd","css_inputs_border_width":"1","css_inputs_border_trbl":"top right bottom left","css_blockquote_font_size":"13","css_blockquote_font_weight":"400","css_blockquote_font_family":"Open Sans","css_blockquote_line_height":"22","css_blockquote_text_align":"left","css_blockquote_bg_img_repeat":"repeat","css_blockquote_bg_img_attch":"scroll","css_blockquote_bg_img_pos":"top left","css_blockquote_border_trbl":"top right bottom left","css_button_bg_color":"#5890e5","css_button_bg_color_hover":"#5890e5","css_button_border_color":"#5890e5","css_button_border_color_hover":"#5890e5","css_button_border_trbl":"top right bottom left","css_button_border_radius":"3","css_button_color":"#fff","css_button_color_hover":"#fff","css_button_font_size":"13","css_button_font_weight":"500","css_button_font_family":"Open Sans","css_button_line_height":"13","css_button_padding_vertical":"10","css_button_padding_horizontal":"15","css_res_t":"disabled","css_res_t_main_font_size":"13","css_res_t_main_line_height":"22","css_res_t_main_paragraph_margin_bottom":"20","css_res_t_main_text_align":"left","css_res_t_h1_font_size":"13","css_res_t_h1_line_height":"13","css_res_t_h1_margin_bottom":"15","css_res_t_h1_text_align":"left","css_res_t_h2_font_size":"13","css_res_t_h2_line_height":"13","css_res_t_h2_margin_bottom":"15","css_res_t_h2_text_align":"left","css_res_t_h3_font_size":"13","css_res_t_h3_line_height":"13","css_res_t_h3_margin_bottom":"15","css_res_t_h3_text_align":"left","css_res_t_h4_font_size":"13","css_res_t_h4_line_height":"13","css_res_t_h4_margin_bottom":"15","css_res_t_h4_text_align":"left","css_res_t_h5_font_size":"13","css_res_t_h5_line_height":"13","css_res_t_h5_margin_bottom":"15","css_res_t_h5_text_align":"left","css_res_t_h6_font_size":"13","css_res_t_h6_line_height":"13","css_res_t_h6_margin_bottom":"15","css_res_t_h6_text_align":"left","css_res_t_li_font_size":"13","css_res_t_li_line_height":"22","css_res_t_ul_margin_bottom":"25","css_res_t_ul_margin_left":"25","css_res_t_ul_li_margin_bottom":"10","css_res_t_blockquote_font_size":"13","css_res_t_blockquote_line_height":"22","css_res_t_blockquote_text_align":"left","css_res_p":"disabled","css_res_ph_main_font_size":"13","css_res_ph_main_line_height":"22","css_res_p_main_paragraph_margin_bottom":"20","css_res_p_main_text_align":"left","css_res_ph_h1_font_size":"13","css_res_ph_h1_line_height":"13","css_res_ph_h1_margin_bottom":"15","css_res_p_h1_text_align":"left","css_res_ph_h2_font_size":"13","css_res_ph_h2_line_height":"13","css_res_p_h2_margin_bottom":"15","css_res_p_h2_text_align":"left","css_res_ph_h3_font_size":"13","css_res_ph_h3_line_height":"13","css_res_p_h3_margin_bottom":"15","css_res_p_h3_text_align":"left","css_res_ph_h4_font_size":"13","css_res_ph_h4_line_height":"13","css_res_p_h4_margin_bottom":"15","css_res_p_h4_text_align":"left","css_res_ph_h5_font_size":"13","css_res_ph_h5_line_height":"13","css_res_p_h5_margin_bottom":"15","css_res_p_h5_text_align":"left","css_res_ph_h6_font_size":"13","css_res_ph_h6_line_height":"13","css_res_p_h6_margin_bottom":"15","css_res_p_h6_text_align":"left","css_res_p_li_font_size":"13","css_res_p_li_line_height":"22","css_res_p_ul_margin_bottom":"25","css_res_p_ul_margin_left":"25","css_res_p_ul_li_margin_bottom":"10","css_res_p_blockquote_font_size":"13","css_res_p_blockquote_line_height":"22","css_res_p_blockquote_text_align":"left","css_anim":"none","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_load_preset":"none","module_instance_id":"93e7c0a90bc","post_id":"14","dslc_m_size":"12","module_id":"DSLC_Text_Simple","element_type":"module","last":"yes","dslc_m_size_last":"yes","module_render_nonajax":"1"}]},{"element_type":"module_area","last":"yes","first":"no","size":"12","content":[{"css_show_on":"desktop tablet phone","video_url":"https://www.youtube.com/watch?v=UrpzEB5toMc","css_align":"left","css_border_trbl":"top right bottom left","css_margin_bottom":"18","css_res_t":"disabled","css_res_p":"disabled","css_load_preset":"none","module_instance_id":"f79a02d452b","post_id":"14","dslc_m_size":"12","module_id":"LC_Video_Embed_Module","element_type":"module","last":"yes","dslc_m_size_last":"yes","module_render_nonajax":"1"},{"content":"","css_custom":"enabled","css_main_border_trbl":"top right bottom left","css_main_font_size":"13","css_main_font_weight":"400","css_main_font_family":"Open Sans","css_main_font_style":"normal","css_main_line_height":"22","css_main_margin_bottom":"25","css_main_text_align":"center","css_h1_font_size":"25","css_h1_font_weight":"400","css_h1_font_family":"Open Sans","css_h1_font_style":"normal","css_h1_line_height":"35","css_h1_margin_bottom":"15","css_h1_text_align":"left","css_h2_font_size":"23","css_h2_font_weight":"400","css_h2_font_family":"Open Sans","css_h2_font_style":"normal","css_h2_line_height":"33","css_h2_margin_bottom":"15","css_h2_text_align":"left","css_h3_font_size":"21","css_h3_font_weight":"400","css_h3_font_family":"Open Sans","css_h3_font_style":"normal","css_h3_line_height":"31","css_h3_margin_bottom":"15","css_h3_text_align":"left","css_h4_font_size":"19","css_h4_font_weight":"400","css_h4_font_family":"Open Sans","css_h4_font_style":"normal","css_h4_line_height":"29","css_h4_margin_bottom":"15","css_h4_text_align":"left","css_h5_font_size":"17","css_h5_font_weight":"400","css_h5_font_family":"Open Sans","css_h5_font_style":"normal","css_h5_line_height":"27","css_h5_margin_bottom":"15","css_h5_text_align":"left","css_h6_font_size":"15","css_h6_font_weight":"400","css_h6_font_family":"Open Sans","css_h6_font_style":"normal","css_h6_line_height":"25","css_h6_margin_bottom":"15","css_h6_text_align":"left","css_li_font_size":"13","css_li_font_weight":"400","css_li_font_family":"Open Sans","css_li_line_height":"22","css_ul_margin_bottom":"25","css_ul_margin_left":"25","css_ul_style":"disc","css_ol_style":"decimal","css_ul_li_margin_bottom":"10","css_li_border_trbl":"top right bottom left","css_inputs_bg_color":"#fff","css_inputs_border_color":"#ddd","css_inputs_border_width":"1","css_inputs_border_trbl":"top right bottom left","css_inputs_color":"#4d4d4d","css_inputs_font_size":"13","css_inputs_font_weight":"500","css_inputs_font_family":"Open Sans","css_inputs_line_height":"23","css_inputs_width":"100","css_inputs_padding_vertical":"10","css_inputs_padding_horizontal":"15","css_blockquote_bg_img_repeat":"repeat","css_blockquote_bg_img_attch":"scroll","css_blockquote_bg_img_pos":"top left","css_blockquote_border_trbl":"top right bottom left","css_blockquote_font_size":"13","css_blockquote_font_weight":"400","css_blockquote_font_family":"Open Sans","css_blockquote_line_height":"22","css_blockquote_text_align":"left","css_button_bg_color":"#5890e5","css_button_bg_color_hover":"#5890e5","css_button_border_color":"#5890e5","css_button_border_color_hover":"#5890e5","css_button_border_trbl":"top right bottom left","css_button_border_radius":"3","css_button_color":"#fff","css_button_color_hover":"#fff","css_button_font_size":"13","css_button_font_weight":"500","css_button_font_family":"Open Sans","css_button_line_height":"13","css_button_padding_vertical":"10","css_button_padding_horizontal":"15","css_res_t":"disabled","css_res_t_main_font_size":"13","css_res_t_main_line_height":"22","css_res_t_h1_font_size":"13","css_res_t_h1_line_height":"13","css_res_t_h1_margin_bottom":"15","css_res_t_h2_font_size":"13","css_res_t_h2_line_height":"13","css_res_t_h2_margin_bottom":"15","css_res_t_h3_font_size":"13","css_res_t_h3_line_height":"13","css_res_t_h3_margin_bottom":"15","css_res_t_h4_font_size":"13","css_res_t_h4_line_height":"13","css_res_t_h4_margin_bottom":"15","css_res_t_h5_font_size":"13","css_res_t_h5_line_height":"13","css_res_t_h5_margin_bottom":"15","css_res_t_h6_font_size":"13","css_res_t_h6_line_height":"13","css_res_t_h6_margin_bottom":"15","css_res_p":"disabled","css_res_ph_main_font_size":"13","css_res_ph_main_line_height":"22","css_res_ph_h1_font_size":"13","css_res_ph_h1_line_height":"13","css_res_p_h1_margin_bottom":"15","css_res_ph_h2_font_size":"13","css_res_ph_h2_line_height":"13","css_res_p_h2_margin_bottom":"15","css_res_ph_h3_font_size":"13","css_res_ph_h3_line_height":"13","css_res_p_h3_margin_bottom":"15","css_res_ph_h4_font_size":"13","css_res_ph_h4_line_height":"13","css_res_p_h4_margin_bottom":"15","css_res_ph_h5_font_size":"13","css_res_ph_h5_line_height":"13","css_res_p_h5_margin_bottom":"15","css_res_ph_h6_font_size":"13","css_res_ph_h6_line_height":"13","css_res_p_h6_margin_bottom":"15","css_anim":"none","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_load_preset":"none","custom_class":".video","module_instance_id":"1cb154e51b8","post_id":"14","dslc_m_size":"12","module_id":"DSLC_Html","element_type":"module","last":"yes","dslc_m_size_last":"yes","module_render_nonajax":"1"},{"css_show_on":"desktop tablet phone","button_text":"Se tidligere sendinger i vårt arkiv","button_url":"http://svk.aventia.no/webtv/Play.aspx?sectionID=1&movieID=329&autostart=1&chapterID=329","button_target":"_self","css_align":"center","css_bg_color":"#e62f1e","css_bg_color_hover":"#d4dbe5","css_border_color":"#000","css_border_trbl":"top right bottom left","css_border_radius":"3","css_padding_vertical":"12","css_padding_horizontal":"12","css_width":"inline-block","css_button_color":"#ffffff","css_button_color_hover":"#000000","css_button_font_size":"11","css_button_font_style":"normal","css_button_font_weight":"600","css_button_font_family":"Open Sans","button_state":"enabled","icon_pos":"left","button_icon_id":"play","css_icon_margin":"5","css_wrapper_bg_img_repeat":"repeat","css_wrapper_bg_img_attch":"scroll","css_wrapper_bg_img_pos":"top left","css_wrapper_border_trbl":"top right bottom left","css_res_t":"disabled","css_res_t_padding_vertical":"12","css_res_t_padding_horizontal":"12","css_res_t_button_font_size":"11","css_res_t_icon_margin":"5","css_res_t_align":"left","css_res_p":"disabled","css_res_p_padding_vertical":"12","css_res_p_padding_horizontal":"12","css_res_p_button_font_size":"11","css_res_p_icon_margin":"5","css_res_ph_align":"left","css_anim":"none","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_load_preset":"none","module_instance_id":"58c060209b3","post_id":"14","dslc_m_size":"12","module_id":"DSLC_Button","element_type":"module","last":"yes","dslc_m_size_last":"yes","module_render_nonajax":"1"}]}],"dslca-img-url":"","sticky_row":"","sticky_row_padding_vertical":"20"},{"element_type":"row","columns_spacing":"spacing","custom_class":"","show_on":"desktop tablet phone","section_instance_id":"0c7bcdddc75","custom_id":"","type":"wrapper","bg_color":"#d4dbe5","bg_image_thumb":"disabled","bg_image":"","bg_image_repeat":"repeat","bg_image_position":"left top","bg_image_attachment":"scroll","bg_image_size":"auto","bg_video":"","bg_video_overlay_color":"#000000","bg_video_overlay_opacity":"0","border_color":"","border_width":"0","border_style":"solid","border":"top right bottom left","margin_h":"0","margin_b":"0","padding":"80","padding_h":"0","content":[{"element_type":"module_area","last":"yes","first":"no","size":"12","content":[{"css_show_on":"desktop tablet phone","content":"

#KIRKENESKONFERANSEN

","css_custom":"enabled","css_main_padding_horizontal":"20","css_main_bg_img_repeat":"repeat","css_main_bg_img_attch":"scroll","css_main_bg_img_pos":"top left","css_main_bg_img_size":"auto","css_main_border_color":"rgba(47,59,75,0.33)","css_main_border_trbl":"left ","css_main_color":"#2f3b4b","css_main_font_size":"25","css_main_font_weight":"900","css_main_font_family":"Open Sans","css_main_font_style":"normal","css_main_line_height":"26","css_main_margin_bottom":"3","css_main_text_align":"center","css_h1_color":"#e62e1e","css_h1_font_size":"47","css_h1_font_weight":"900","css_h1_font_family":"Open Sans","css_h1_font_style":"normal","css_h1_line_height":"35","css_h1_margin_bottom":"6","css_h1_text_align":"right","css_h1_border_trbl":"top right bottom left","css_h2_font_size":"23","css_h2_font_weight":"400","css_h2_font_family":"Open Sans","css_h2_font_style":"normal","css_h2_line_height":"33","css_h2_margin_bottom":"15","css_h2_text_align":"left","css_h2_border_trbl":"top right bottom left","css_h3_font_size":"21","css_h3_font_weight":"400","css_h3_font_family":"Open Sans","css_h3_font_style":"normal","css_h3_line_height":"31","css_h3_margin_bottom":"15","css_h3_text_align":"left","css_h3_border_trbl":"top right bottom left","css_h4_font_size":"19","css_h4_font_weight":"400","css_h4_font_family":"Open Sans","css_h4_font_style":"normal","css_h4_line_height":"29","css_h4_margin_bottom":"15","css_h4_text_align":"left","css_h4_border_trbl":"top right bottom left","css_h5_font_size":"17","css_h5_font_weight":"400","css_h5_font_family":"Open Sans","css_h5_font_style":"normal","css_h5_line_height":"27","css_h5_margin_bottom":"15","css_h5_text_align":"left","css_h5_border_trbl":"top right bottom left","css_h6_font_size":"15","css_h6_font_weight":"400","css_h6_font_family":"Open Sans","css_h6_font_style":"normal","css_h6_line_height":"25","css_h6_margin_bottom":"15","css_h6_text_align":"left","css_h6_border_trbl":"top right bottom left","css_li_font_size":"13","css_li_font_weight":"400","css_li_font_family":"Open Sans","css_li_line_height":"22","css_ul_margin_bottom":"25","css_ul_margin_left":"25","css_ul_style":"disc","css_ol_style":"decimal","css_ul_li_margin_bottom":"10","css_li_border_trbl":"top right bottom left","css_inputs_color":"#4d4d4d","css_inputs_font_size":"13","css_inputs_font_weight":"500","css_inputs_font_family":"Open Sans","css_inputs_line_height":"23","css_inputs_margin_bottom":"15","css_inputs_padding_vertical":"10","css_inputs_padding_horizontal":"15","css_inputs_bg_color":"#fff","css_inputs_border_color":"#ddd","css_inputs_border_width":"1","css_inputs_border_trbl":"top right bottom left","css_blockquote_font_size":"13","css_blockquote_font_weight":"400","css_blockquote_font_family":"Open Sans","css_blockquote_line_height":"22","css_blockquote_text_align":"left","css_blockquote_bg_img_repeat":"repeat","css_blockquote_bg_img_attch":"scroll","css_blockquote_bg_img_pos":"top left","css_blockquote_border_trbl":"top right bottom left","css_button_bg_color":"#5890e5","css_button_bg_color_hover":"#5890e5","css_button_border_color":"#5890e5","css_button_border_color_hover":"#5890e5","css_button_border_trbl":"top right bottom left","css_button_border_radius":"3","css_button_color":"#fff","css_button_color_hover":"#fff","css_button_font_size":"13","css_button_font_weight":"500","css_button_font_family":"Open Sans","css_button_line_height":"13","css_button_padding_vertical":"10","css_button_padding_horizontal":"15","css_res_t":"disabled","css_res_t_main_font_size":"13","css_res_t_main_line_height":"22","css_res_t_main_paragraph_margin_bottom":"20","css_res_t_main_text_align":"left","css_res_t_h1_font_size":"13","css_res_t_h1_line_height":"13","css_res_t_h1_margin_bottom":"15","css_res_t_h1_text_align":"left","css_res_t_h2_font_size":"13","css_res_t_h2_line_height":"13","css_res_t_h2_margin_bottom":"15","css_res_t_h2_text_align":"left","css_res_t_h3_font_size":"13","css_res_t_h3_line_height":"13","css_res_t_h3_margin_bottom":"15","css_res_t_h3_text_align":"left","css_res_t_h4_font_size":"13","css_res_t_h4_line_height":"13","css_res_t_h4_margin_bottom":"15","css_res_t_h4_text_align":"left","css_res_t_h5_font_size":"13","css_res_t_h5_line_height":"13","css_res_t_h5_margin_bottom":"15","css_res_t_h5_text_align":"left","css_res_t_h6_font_size":"13","css_res_t_h6_line_height":"13","css_res_t_h6_margin_bottom":"15","css_res_t_h6_text_align":"left","css_res_t_li_font_size":"13","css_res_t_li_line_height":"22","css_res_t_ul_margin_bottom":"25","css_res_t_ul_margin_left":"25","css_res_t_ul_li_margin_bottom":"10","css_res_t_blockquote_font_size":"13","css_res_t_blockquote_line_height":"22","css_res_t_blockquote_text_align":"left","css_res_p":"enabled","css_res_ph_main_font_size":"20","css_res_ph_main_line_height":"22","css_res_p_main_paragraph_margin_bottom":"20","css_res_p_main_text_align":"center","css_res_ph_h1_font_size":"13","css_res_ph_h1_line_height":"13","css_res_ph_h1_margin_bottom":"15","css_res_p_h1_text_align":"left","css_res_ph_h2_font_size":"13","css_res_ph_h2_line_height":"13","css_res_p_h2_margin_bottom":"15","css_res_p_h2_text_align":"left","css_res_ph_h3_font_size":"13","css_res_ph_h3_line_height":"13","css_res_p_h3_margin_bottom":"15","css_res_p_h3_text_align":"left","css_res_ph_h4_font_size":"13","css_res_ph_h4_line_height":"13","css_res_p_h4_margin_bottom":"15","css_res_p_h4_text_align":"left","css_res_ph_h5_font_size":"13","css_res_ph_h5_line_height":"13","css_res_p_h5_margin_bottom":"15","css_res_p_h5_text_align":"left","css_res_ph_h6_font_size":"13","css_res_ph_h6_line_height":"13","css_res_p_h6_margin_bottom":"15","css_res_p_h6_text_align":"left","css_res_p_li_font_size":"13","css_res_p_li_line_height":"22","css_res_p_ul_margin_bottom":"25","css_res_p_ul_margin_left":"25","css_res_p_ul_li_margin_bottom":"10","css_res_p_blockquote_font_size":"13","css_res_p_blockquote_line_height":"22","css_res_p_blockquote_text_align":"left","css_anim":"none","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_load_preset":"none","module_instance_id":"3aa15a29f70","post_id":"14","dslc_m_size":"12","module_id":"DSLC_Text_Simple","element_type":"module","last":"yes","dslc_m_size_last":"yes","module_render_nonajax":"1"},{"css_show_on":"desktop tablet phone","content":"

Her kan du se alle Instagram-bilder med #Kirkeneskonferansen. Husk å merke ditt bilde med samme hashtag!

","css_custom":"enabled","css_main_padding_vertical":"8","css_main_bg_img_repeat":"repeat","css_main_bg_img_attch":"scroll","css_main_bg_img_pos":"top left","css_main_bg_img_size":"auto","css_main_border_trbl":"top right bottom left","css_main_color":"#191919","css_main_font_size":"12","css_main_font_weight":"400","css_main_font_family":"Open Sans","css_main_font_style":"normal","css_main_line_height":"22","css_main_text_align":"center","css_h1_font_size":"25","css_h1_font_weight":"400","css_h1_font_family":"Open Sans","css_h1_font_style":"normal","css_h1_line_height":"35","css_h1_margin_bottom":"15","css_h1_text_align":"left","css_h1_border_trbl":"top right bottom left","css_h2_font_size":"23","css_h2_font_weight":"400","css_h2_font_family":"Open Sans","css_h2_font_style":"normal","css_h2_line_height":"33","css_h2_margin_bottom":"15","css_h2_text_align":"left","css_h2_border_trbl":"top right bottom left","css_h3_font_size":"21","css_h3_font_weight":"400","css_h3_font_family":"Open Sans","css_h3_font_style":"normal","css_h3_line_height":"31","css_h3_margin_bottom":"15","css_h3_text_align":"left","css_h3_border_trbl":"top right bottom left","css_h4_font_size":"19","css_h4_font_weight":"400","css_h4_font_family":"Open Sans","css_h4_font_style":"normal","css_h4_line_height":"29","css_h4_margin_bottom":"15","css_h4_text_align":"left","css_h4_border_trbl":"top right bottom left","css_h5_font_size":"17","css_h5_font_weight":"400","css_h5_font_family":"Open Sans","css_h5_font_style":"normal","css_h5_line_height":"27","css_h5_margin_bottom":"15","css_h5_text_align":"left","css_h5_border_trbl":"top right bottom left","css_h6_font_size":"15","css_h6_font_weight":"400","css_h6_font_family":"Open Sans","css_h6_font_style":"normal","css_h6_line_height":"25","css_h6_margin_bottom":"15","css_h6_text_align":"left","css_h6_border_trbl":"top right bottom left","css_li_font_size":"13","css_li_font_weight":"400","css_li_font_family":"Open Sans","css_li_line_height":"22","css_ul_margin_bottom":"25","css_ul_margin_left":"25","css_ul_style":"disc","css_ol_style":"decimal","css_ul_li_margin_bottom":"10","css_li_border_trbl":"top right bottom left","css_inputs_color":"#4d4d4d","css_inputs_font_size":"13","css_inputs_font_weight":"500","css_inputs_font_family":"Open Sans","css_inputs_line_height":"23","css_inputs_margin_bottom":"15","css_inputs_padding_vertical":"10","css_inputs_padding_horizontal":"15","css_inputs_bg_color":"#fff","css_inputs_border_color":"#ddd","css_inputs_border_width":"1","css_inputs_border_trbl":"top right bottom left","css_blockquote_font_size":"13","css_blockquote_font_weight":"400","css_blockquote_font_family":"Open Sans","css_blockquote_line_height":"22","css_blockquote_text_align":"left","css_blockquote_bg_img_repeat":"repeat","css_blockquote_bg_img_attch":"scroll","css_blockquote_bg_img_pos":"top left","css_blockquote_border_trbl":"top right bottom left","css_button_bg_color":"#5890e5","css_button_bg_color_hover":"#5890e5","css_button_border_color":"#5890e5","css_button_border_color_hover":"#5890e5","css_button_border_trbl":"top right bottom left","css_button_border_radius":"3","css_button_color":"#fff","css_button_color_hover":"#fff","css_button_font_size":"13","css_button_font_weight":"500","css_button_font_family":"Open Sans","css_button_line_height":"13","css_button_padding_vertical":"10","css_button_padding_horizontal":"15","css_res_t":"disabled","css_res_t_main_font_size":"13","css_res_t_main_line_height":"22","css_res_t_main_paragraph_margin_bottom":"20","css_res_t_main_text_align":"left","css_res_t_h1_font_size":"13","css_res_t_h1_line_height":"13","css_res_t_h1_margin_bottom":"15","css_res_t_h1_text_align":"left","css_res_t_h2_font_size":"13","css_res_t_h2_line_height":"13","css_res_t_h2_margin_bottom":"15","css_res_t_h2_text_align":"left","css_res_t_h3_font_size":"13","css_res_t_h3_line_height":"13","css_res_t_h3_margin_bottom":"15","css_res_t_h3_text_align":"left","css_res_t_h4_font_size":"13","css_res_t_h4_line_height":"13","css_res_t_h4_margin_bottom":"15","css_res_t_h4_text_align":"left","css_res_t_h5_font_size":"13","css_res_t_h5_line_height":"13","css_res_t_h5_margin_bottom":"15","css_res_t_h5_text_align":"left","css_res_t_h6_font_size":"13","css_res_t_h6_line_height":"13","css_res_t_h6_margin_bottom":"15","css_res_t_h6_text_align":"left","css_res_t_li_font_size":"13","css_res_t_li_line_height":"22","css_res_t_ul_margin_bottom":"25","css_res_t_ul_margin_left":"25","css_res_t_ul_li_margin_bottom":"10","css_res_t_blockquote_font_size":"13","css_res_t_blockquote_line_height":"22","css_res_t_blockquote_text_align":"left","css_res_p":"disabled","css_res_ph_main_font_size":"13","css_res_ph_main_line_height":"22","css_res_p_main_paragraph_margin_bottom":"20","css_res_p_main_text_align":"left","css_res_ph_h1_font_size":"13","css_res_ph_h1_line_height":"13","css_res_ph_h1_margin_bottom":"15","css_res_p_h1_text_align":"left","css_res_ph_h2_font_size":"13","css_res_ph_h2_line_height":"13","css_res_p_h2_margin_bottom":"15","css_res_p_h2_text_align":"left","css_res_ph_h3_font_size":"13","css_res_ph_h3_line_height":"13","css_res_p_h3_margin_bottom":"15","css_res_p_h3_text_align":"left","css_res_ph_h4_font_size":"13","css_res_ph_h4_line_height":"13","css_res_p_h4_margin_bottom":"15","css_res_p_h4_text_align":"left","css_res_ph_h5_font_size":"13","css_res_ph_h5_line_height":"13","css_res_p_h5_margin_bottom":"15","css_res_p_h5_text_align":"left","css_res_ph_h6_font_size":"13","css_res_ph_h6_line_height":"13","css_res_p_h6_margin_bottom":"15","css_res_p_h6_text_align":"left","css_res_p_li_font_size":"13","css_res_p_li_line_height":"22","css_res_p_ul_margin_bottom":"25","css_res_p_ul_margin_left":"25","css_res_p_ul_li_margin_bottom":"10","css_res_p_blockquote_font_size":"13","css_res_p_blockquote_line_height":"22","css_res_p_blockquote_text_align":"left","css_anim":"none","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_load_preset":"none","module_instance_id":"f48b1e40b84","post_id":"14","dslc_m_size":"12","module_id":"DSLC_Text_Simple","element_type":"module","last":"yes","dslc_m_size_last":"yes","module_render_nonajax":"1"},{"css_show_on":"desktop tablet phone","height":"6","style":"invisible","css_main_bg_img_repeat":"repeat","css_main_bg_img_attch":"scroll","css_main_bg_img_pos":"top left","css_main_border_trbl":"top right bottom left","css_border_color":"#ededed","thickness":"1","css_res_t":"disabled","res_t_height":"25","css_res_p":"disabled","res_p_height":"25","css_anim":"none","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_load_preset":"none","module_instance_id":"a4ddd52ecff","post_id":"14","dslc_m_size":"12","module_id":"DSLC_Separator","element_type":"module","last":"yes","dslc_m_size_last":"yes","module_render_nonajax":"1"},{"css_show_on":"desktop tablet phone","content":"%(%insta-gallery id="1"%)%","error_proof_mode":"active","css_custom":"enabled","css_main_border_trbl":"top right bottom left","css_main_font_size":"13","css_main_font_weight":"400","css_main_font_family":"Open Sans","css_main_font_style":"normal","css_main_line_height":"22","css_main_margin_bottom":"25","css_main_text_align":"left","css_h1_font_size":"25","css_h1_font_weight":"400","css_h1_font_family":"Open Sans","css_h1_font_style":"normal","css_h1_line_height":"35","css_h1_margin_bottom":"15","css_h1_text_align":"left","css_h2_font_size":"23","css_h2_font_weight":"400","css_h2_font_family":"Open Sans","css_h2_font_style":"normal","css_h2_line_height":"33","css_h2_margin_bottom":"15","css_h2_text_align":"left","css_h3_font_size":"21","css_h3_font_weight":"400","css_h3_font_family":"Open Sans","css_h3_font_style":"normal","css_h3_line_height":"31","css_h3_margin_bottom":"15","css_h3_text_align":"left","css_h4_font_size":"19","css_h4_font_weight":"400","css_h4_font_family":"Open Sans","css_h4_font_style":"normal","css_h4_line_height":"29","css_h4_margin_bottom":"15","css_h4_text_align":"left","css_h5_font_size":"17","css_h5_font_weight":"400","css_h5_font_family":"Open Sans","css_h5_font_style":"normal","css_h5_line_height":"27","css_h5_margin_bottom":"15","css_h5_text_align":"left","css_h6_font_size":"15","css_h6_font_weight":"400","css_h6_font_family":"Open Sans","css_h6_font_style":"normal","css_h6_line_height":"25","css_h6_margin_bottom":"15","css_h6_text_align":"left","css_li_font_size":"13","css_li_font_weight":"400","css_li_font_family":"Open Sans","css_li_line_height":"22","css_ul_margin_bottom":"25","css_ul_margin_left":"25","css_ul_style":"disc","css_ol_style":"decimal","css_ul_li_margin_bottom":"10","css_li_border_trbl":"top right bottom left","css_inputs_bg_color":"#fff","css_inputs_border_color":"#ddd","css_inputs_border_width":"1","css_inputs_border_trbl":"top right bottom left","css_inputs_color":"#4d4d4d","css_inputs_font_size":"13","css_inputs_font_weight":"500","css_inputs_font_family":"Open Sans","css_inputs_line_height":"23","css_inputs_width":"100","css_inputs_padding_vertical":"10","css_inputs_padding_horizontal":"15","css_blockquote_bg_img_repeat":"repeat","css_blockquote_bg_img_attch":"scroll","css_blockquote_bg_img_pos":"top left","css_blockquote_border_trbl":"top right bottom left","css_blockquote_font_size":"13","css_blockquote_font_weight":"400","css_blockquote_font_family":"Open Sans","css_blockquote_line_height":"22","css_blockquote_text_align":"left","css_button_bg_color":"#5890e5","css_button_bg_color_hover":"#5890e5","css_button_border_color":"#5890e5","css_button_border_color_hover":"#5890e5","css_button_border_trbl":"top right bottom left","css_button_border_radius":"3","css_button_color":"#fff","css_button_color_hover":"#fff","css_button_font_size":"13","css_button_font_weight":"500","css_button_font_family":"Open Sans","css_button_line_height":"13","css_button_padding_vertical":"10","css_button_padding_horizontal":"15","css_anim":"none","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_load_preset":"none","module_instance_id":"62e2e5994c1","post_id":"14","dslc_m_size":"12","module_id":"DSLC_Shortcode","element_type":"module","last":"yes","dslc_m_size_last":"yes","module_render_nonajax":"1"}]}],"dslca-img-url":"","sticky_row":"","sticky_row_padding_vertical":"20"},{"element_type":"row","columns_spacing":"spacing","custom_class":"","show_on":"desktop tablet phone","section_instance_id":"9b0cdec8ed2","custom_id":"","type":"wrapper","bg_color":"","bg_image_thumb":"disabled","bg_image":"","bg_image_repeat":"repeat","bg_image_position":"left top","bg_image_attachment":"scroll","bg_image_size":"auto","bg_video":"","bg_video_overlay_color":"#000000","bg_video_overlay_opacity":"0","border_color":"","border_width":"0","border_style":"solid","border":"top right bottom left","margin_h":"0","margin_b":"0","padding":"25","padding_h":"0","content":[{"element_type":"module_area","last":"yes","first":"no","size":"12","content":[{"css_show_on":"desktop tablet phone","content":"

SPONSORER

","css_custom":"enabled","css_main_padding_horizontal":"20","css_main_bg_img_repeat":"repeat","css_main_bg_img_attch":"scroll","css_main_bg_img_pos":"top left","css_main_bg_img_size":"auto","css_main_border_color":"rgba(47,59,75,0.33)","css_main_border_trbl":"left ","css_main_color":"rgba(47,59,75,0.5)","css_main_font_size":"11","css_main_font_weight":"900","css_main_font_family":"Open Sans","css_main_font_style":"normal","css_main_line_height":"26","css_main_margin_bottom":"3","css_main_text_align":"center","css_h1_color":"#e62e1e","css_h1_font_size":"47","css_h1_font_weight":"900","css_h1_font_family":"Open Sans","css_h1_font_style":"normal","css_h1_line_height":"35","css_h1_margin_bottom":"6","css_h1_text_align":"right","css_h1_border_trbl":"top right bottom left","css_h2_font_size":"23","css_h2_font_weight":"400","css_h2_font_family":"Open Sans","css_h2_font_style":"normal","css_h2_line_height":"33","css_h2_margin_bottom":"15","css_h2_text_align":"left","css_h2_border_trbl":"top right bottom left","css_h3_font_size":"21","css_h3_font_weight":"400","css_h3_font_family":"Open Sans","css_h3_font_style":"normal","css_h3_line_height":"31","css_h3_margin_bottom":"15","css_h3_text_align":"left","css_h3_border_trbl":"top right bottom left","css_h4_font_size":"19","css_h4_font_weight":"400","css_h4_font_family":"Open Sans","css_h4_font_style":"normal","css_h4_line_height":"29","css_h4_margin_bottom":"15","css_h4_text_align":"left","css_h4_border_trbl":"top right bottom left","css_h5_font_size":"17","css_h5_font_weight":"400","css_h5_font_family":"Open Sans","css_h5_font_style":"normal","css_h5_line_height":"27","css_h5_margin_bottom":"15","css_h5_text_align":"left","css_h5_border_trbl":"top right bottom left","css_h6_font_size":"15","css_h6_font_weight":"400","css_h6_font_family":"Open Sans","css_h6_font_style":"normal","css_h6_line_height":"25","css_h6_margin_bottom":"15","css_h6_text_align":"left","css_h6_border_trbl":"top right bottom left","css_li_font_size":"13","css_li_font_weight":"400","css_li_font_family":"Open Sans","css_li_line_height":"22","css_ul_margin_bottom":"25","css_ul_margin_left":"25","css_ul_style":"disc","css_ol_style":"decimal","css_ul_li_margin_bottom":"10","css_li_border_trbl":"top right bottom left","css_inputs_color":"#4d4d4d","css_inputs_font_size":"13","css_inputs_font_weight":"500","css_inputs_font_family":"Open Sans","css_inputs_line_height":"23","css_inputs_margin_bottom":"15","css_inputs_padding_vertical":"10","css_inputs_padding_horizontal":"15","css_inputs_bg_color":"#fff","css_inputs_border_color":"#ddd","css_inputs_border_width":"1","css_inputs_border_trbl":"top right bottom left","css_blockquote_font_size":"13","css_blockquote_font_weight":"400","css_blockquote_font_family":"Open Sans","css_blockquote_line_height":"22","css_blockquote_text_align":"left","css_blockquote_bg_img_repeat":"repeat","css_blockquote_bg_img_attch":"scroll","css_blockquote_bg_img_pos":"top left","css_blockquote_border_trbl":"top right bottom left","css_button_bg_color":"#5890e5","css_button_bg_color_hover":"#5890e5","css_button_border_color":"#5890e5","css_button_border_color_hover":"#5890e5","css_button_border_trbl":"top right bottom left","css_button_border_radius":"3","css_button_color":"#fff","css_button_color_hover":"#fff","css_button_font_size":"13","css_button_font_weight":"500","css_button_font_family":"Open Sans","css_button_line_height":"13","css_button_padding_vertical":"10","css_button_padding_horizontal":"15","css_res_t":"disabled","css_res_t_main_font_size":"13","css_res_t_main_line_height":"22","css_res_t_main_paragraph_margin_bottom":"20","css_res_t_main_text_align":"left","css_res_t_h1_font_size":"13","css_res_t_h1_line_height":"13","css_res_t_h1_margin_bottom":"15","css_res_t_h1_text_align":"left","css_res_t_h2_font_size":"13","css_res_t_h2_line_height":"13","css_res_t_h2_margin_bottom":"15","css_res_t_h2_text_align":"left","css_res_t_h3_font_size":"13","css_res_t_h3_line_height":"13","css_res_t_h3_margin_bottom":"15","css_res_t_h3_text_align":"left","css_res_t_h4_font_size":"13","css_res_t_h4_line_height":"13","css_res_t_h4_margin_bottom":"15","css_res_t_h4_text_align":"left","css_res_t_h5_font_size":"13","css_res_t_h5_line_height":"13","css_res_t_h5_margin_bottom":"15","css_res_t_h5_text_align":"left","css_res_t_h6_font_size":"13","css_res_t_h6_line_height":"13","css_res_t_h6_margin_bottom":"15","css_res_t_h6_text_align":"left","css_res_t_li_font_size":"13","css_res_t_li_line_height":"22","css_res_t_ul_margin_bottom":"25","css_res_t_ul_margin_left":"25","css_res_t_ul_li_margin_bottom":"10","css_res_t_blockquote_font_size":"13","css_res_t_blockquote_line_height":"22","css_res_t_blockquote_text_align":"left","css_res_p":"disabled","css_res_ph_main_font_size":"13","css_res_ph_main_line_height":"22","css_res_p_main_paragraph_margin_bottom":"20","css_res_p_main_text_align":"left","css_res_ph_h1_font_size":"13","css_res_ph_h1_line_height":"13","css_res_ph_h1_margin_bottom":"15","css_res_p_h1_text_align":"left","css_res_ph_h2_font_size":"13","css_res_ph_h2_line_height":"13","css_res_p_h2_margin_bottom":"15","css_res_p_h2_text_align":"left","css_res_ph_h3_font_size":"13","css_res_ph_h3_line_height":"13","css_res_p_h3_margin_bottom":"15","css_res_p_h3_text_align":"left","css_res_ph_h4_font_size":"13","css_res_ph_h4_line_height":"13","css_res_p_h4_margin_bottom":"15","css_res_p_h4_text_align":"left","css_res_ph_h5_font_size":"13","css_res_ph_h5_line_height":"13","css_res_p_h5_margin_bottom":"15","css_res_p_h5_text_align":"left","css_res_ph_h6_font_size":"13","css_res_ph_h6_line_height":"13","css_res_p_h6_margin_bottom":"15","css_res_p_h6_text_align":"left","css_res_p_li_font_size":"13","css_res_p_li_line_height":"22","css_res_p_ul_margin_bottom":"25","css_res_p_ul_margin_left":"25","css_res_p_ul_li_margin_bottom":"10","css_res_p_blockquote_font_size":"13","css_res_p_blockquote_line_height":"22","css_res_p_blockquote_text_align":"left","css_anim":"none","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_load_preset":"none","module_instance_id":"872fbaf7f47","post_id":"14","dslc_m_size":"12","module_id":"DSLC_Text_Simple","element_type":"module","last":"yes","dslc_m_size_last":"yes","module_render_nonajax":"1"},{"css_show_on":"desktop tablet phone","custom_text":"This is just some placeholder text. Click to edit it.","image":"602","link_type":"none","custom_text_state":"disabled","css_align":"center","css_border_trbl":"top right bottom left","css_force_width":"auto","css_ct_text_align":"center","css_ct_font_size":"13","css_ct_font_weight":"400","css_ct_line_height":"22","css_ct_margin_top":"20","css_res_t":"disabled","css_res_t_align":"center","css_res_t_ct_font_size":"13","css_res_t_ct_line_height":"22","css_res_t_ct_margin_top":"20","css_res_p":"disabled","css_res_p__align":"center","css_res_p_ct_font_size":"13","css_res_p_ct_line_height":"22","css_res_p_ct_margin_top":"20","css_anim":"none","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_load_preset":"none","module_instance_id":"85131604750","post_id":"14","dslc_m_size":"12","module_id":"DSLC_Image","element_type":"module","last":"yes"},{"css_show_on":"desktop tablet phone","height":"25","style":"invisible","css_main_bg_img_repeat":"repeat","css_main_bg_img_attch":"scroll","css_main_bg_img_pos":"top left","css_main_border_width":"0","css_main_border_trbl":"top right bottom left","css_main_border_radius_top":"0","css_main_border_radius_bottom":"0","css_border_color":"#ededed","thickness":"1","css_res_t":"disabled","res_t_height":"25","css_res_p":"disabled","res_p_height":"25","css_anim":"none","css_anim_delay":"0","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_load_preset":"none","module_instance_id":"f08715ad696","post_id":"14","dslc_m_size":"12","module_id":"DSLC_Separator","element_type":"module","last":"yes","dslc_m_size_last":"yes","module_render_nonajax":"1"},{"css_show_on":"desktop tablet phone","content":"%(%logo-showcase id="517" title="forside"%)%","error_proof_mode":"active","css_custom":"disabled","css_main_border_trbl":"top right bottom left","css_main_font_size":"13","css_main_font_weight":"400","css_main_font_family":"Open Sans","css_main_font_style":"normal","css_main_line_height":"22","css_main_margin_bottom":"25","css_main_text_align":"left","css_h1_font_size":"25","css_h1_font_weight":"400","css_h1_font_family":"Open Sans","css_h1_font_style":"normal","css_h1_line_height":"35","css_h1_margin_bottom":"15","css_h1_text_align":"left","css_h2_font_size":"23","css_h2_font_weight":"400","css_h2_font_family":"Open Sans","css_h2_font_style":"normal","css_h2_line_height":"33","css_h2_margin_bottom":"15","css_h2_text_align":"left","css_h3_font_size":"21","css_h3_font_weight":"400","css_h3_font_family":"Open Sans","css_h3_font_style":"normal","css_h3_line_height":"31","css_h3_margin_bottom":"15","css_h3_text_align":"left","css_h4_font_size":"19","css_h4_font_weight":"400","css_h4_font_family":"Open Sans","css_h4_font_style":"normal","css_h4_line_height":"29","css_h4_margin_bottom":"15","css_h4_text_align":"left","css_h5_font_size":"17","css_h5_font_weight":"400","css_h5_font_family":"Open Sans","css_h5_font_style":"normal","css_h5_line_height":"27","css_h5_margin_bottom":"15","css_h5_text_align":"left","css_h6_font_size":"15","css_h6_font_weight":"400","css_h6_font_family":"Open Sans","css_h6_font_style":"normal","css_h6_line_height":"25","css_h6_margin_bottom":"15","css_h6_text_align":"left","css_li_font_size":"13","css_li_font_weight":"400","css_li_font_family":"Open Sans","css_li_line_height":"22","css_ul_margin_bottom":"25","css_ul_margin_left":"25","css_ul_style":"disc","css_ol_style":"decimal","css_ul_li_margin_bottom":"10","css_li_border_trbl":"top right bottom left","css_inputs_bg_color":"#fff","css_inputs_border_color":"#ddd","css_inputs_border_width":"1","css_inputs_border_trbl":"top right bottom left","css_inputs_color":"#4d4d4d","css_inputs_font_size":"13","css_inputs_font_weight":"500","css_inputs_font_family":"Open Sans","css_inputs_line_height":"23","css_inputs_width":"100","css_inputs_padding_vertical":"10","css_inputs_padding_horizontal":"15","css_blockquote_bg_img_repeat":"repeat","css_blockquote_bg_img_attch":"scroll","css_blockquote_bg_img_pos":"top left","css_blockquote_border_trbl":"top right bottom left","css_blockquote_font_size":"13","css_blockquote_font_weight":"400","css_blockquote_font_family":"Open Sans","css_blockquote_line_height":"22","css_blockquote_text_align":"left","css_button_bg_color":"#5890e5","css_button_bg_color_hover":"#5890e5","css_button_border_color":"#5890e5","css_button_border_color_hover":"#5890e5","css_button_border_trbl":"top right bottom left","css_button_border_radius":"3","css_button_color":"#fff","css_button_color_hover":"#fff","css_button_font_size":"13","css_button_font_weight":"500","css_button_font_family":"Open Sans","css_button_line_height":"13","css_button_padding_vertical":"10","css_button_padding_horizontal":"15","css_anim":"none","css_anim_duration":"650","css_anim_easing":"ease","css_load_preset":"none","module_instance_id":"76eb33df05c","post_id":"14","dslc_m_size":"12","module_id":"DSLC_Shortcode","element_type":"module","last":"yes","dslc_m_size_last":"yes","module_render_nonajax":"1"}]}],"dslca-img-url":"","sticky_row":"","sticky_row_padding_vertical":"20"}]