Ordfører Celilie Hansen-med ordførerkjede_150x246

Velkommen til Kirkeneskonferansen 2013 - Welcome to The Kirkenes Conference 2013.

Ordfører Cecilie Hansen ønsker deg velkommen til Kirkenes - the Mayor Cesilie Hansen wishes you welcome to Kirkenes.

Kirkeneskonferansen 2013 blir arrangert i Kirkenes - fra lunsj tirsdag 5. til lunsj onsdag 6. februar 2013.
Konferansen er også i 2013 lagt til samme periode som avviklingen av Barents Spektakel 2013.
Vi ser fram til nye begivenhetsrike dager i 2013.
Velkommen.

The Kirkenes Conference 2013 is held in Kirkenes - "lunch to lunch" - Tuesday February 5th and Wednesday 6th 2013, the same week as the Barets Spectacle 2013. We welcome you to eventful days in 2013.