Sor-Varanger Utenriksdepertamentet Kirkenes Næringshage The Norwegian Barents Secretariat
Forsiden»Sponsorer

Kirkeneskonferansens sponsorer -The Kirkenes Conference sponsors.

Her presenteres Kirkeneskonferansens sponsorer. This is our sponsors presented.

Sponsorenes logo linker til deres hjemmesider.

The sponsors log links to their websites.

 

Tschudi-logo_200x33.png Statnett_logo_RGB_200x40.jpg
Logo Sydvaranger Gruve

UIT_Norge_Arktiske_Universitet_Barentsinstituttet.pngBarentsinstituttet

eltele_logo.png  

   • Digg this
  • Delicous
  • Myspace
  • Stubmleupon
  • Friendfeed
  • Tips en venn
  • Skriv ut