Sor-Varanger Utenriksdepertamentet Kirkenes Næringshage The Norwegian Barents Secretariat
Home»Archive»Fra 2009

Har du bidrag til kirkeneskonferansens billedarkiv?

Kirkeneskonferansen forstår at konferansedeltakere og andre er ivrige fotografer, også under konferansen. Ønsker du å bidra med fotografier til konferansens billedarkiv, vil vi svært gjerne motta slike.
Vi inviterer derfor alle til å gi slike bidrag.
 


  • Digg this
  • Delicous
  • Myspace
  • Stubmleupon
  • Friendfeed
  • E-mail this
  • Print this