Sor-Varanger Utenriksdepertamentet Kirkenes Næringshage The Norwegian Barents Secretariat
Forsiden

Welcome to The Kirkenes Conference 2015 - Velkommen til Kirkeneskonferansen 2015.

The Kirkens Conference 2015 is scheduled to February 4th and 5th 2015. Kirkeneskonferansen 2015 er planlagt den 4. og 5. februar 2015.
We'll meet then. Vi møtes da.

2014-04-11

Proceedings Kirkeneskonferansen 2014/The Kirkenes Conference 2014

Kirkeneskonferansen 2014 ble nettkringkastet direkte. Her finner du arkivet fra disse sendingene og tilgjengelige manuskrift og lysark fra presentasjonene - organisert etter konferanseprogrammet 2014.
The Kirkenes Conference 2014 was webcasted. Here you will find our achive from this webcasts and available manuscripts and slides from the presentations - sorted according to the 2014 agenda.

2014-02-05

Oppdatert pr 4. februar 2014. Updated February 4th 2014.

Programmet for Kirkenes konferansen 2014. The Kirkenes Conference programme 2014.

2014-02-04

Deltakerliste 2014. List of participants 2014.

Her finner du deltakerlista over de 295 påmeldte. Lista er ordnet alfabetisk på navn.

Here is the list of participans with 295 registered. The list is in alphabetical order by name.

2014-01-23

Bilder fra Kirkeneskonferansen 2013 - Photos from the 2013 Conference

Se bilder fra Kirkeneskonferansen 2013 - see phiotos from the 2013 Conference.

Du kan også se proceedings - inkl. video - fra 2013-konferansen - You may also see the Proceedings - incuding the videos -  from the 2013 Conference

2013-12-06

Welcome to The Kirkenes Conference 2014 - Velkommen til Kirkeneskonferansen 2014.

The Kirkens Conference 2014 is scheduled the 4th and 5th of February 2014.
Kirkeneskonferansen 2014 er planlagt den 4. og 5. februar 2014.

We'll meet then.
Vi møtes da.
2013-03-15

Sponsorenes logo linker til deres hjemmesider. The sponsors logos links to their websites.

Tschudi-logo_200x33.png Statnett_logo_RGB_200x40.jpg  
Logo Sydvaranger Gruve
UIT_Norge_Arktiske_Universitet_Barentsinstituttet.pngBarentsinstituttet eltele_logo.png