Kirkeneskonferansen er en møteplass

Velkommen til Kirkeneskonferansen 2015/ Welcome to Kirkenes Conference 2015

Årets Kirkeneskonferanse finner sted på Thon Hotel, Kirkenes den 4. og 5. februar. Også denne gang vil konferansen sette fokus på ulike sider av nordområdeutviklinga innenfor politikk, nærings- og samfunnsutvikling. Konferansen hovedspråk er norsk, men alle innleggene vil bli simultantolket til engelsk og russisk.
Konferansen har hvert år blitt fulltegnet innen påmeldingsfristens utløp, med et deltakerantall på rundt 300
Tilgang på hotellrom i Kirkenes har alltid vært en kritisk faktor for konferansen. Det anbefales derfor å være tidlig ute med påmelding.
Kirkeneskonferansen disponerer også noen hotellrom i for- og etterkant av konferansen.

Ta direkte kontakt med VIA Egencia Meetings & Incentives om du ønsker å reservere ei ekstra natt eller om du ønsker endringer/kanselering: meet.tromso@viaegencia.com eller telefon +47 77 64 80 09.


Kirkenes Conference will take place at Thon Hotel, Kirkenes February 4th and 5th. Also this time the conference will focus on various aspects of the High North developments in politics, business and society. The conference's main language is Norwegian, but all the posts will be simultaneously interpreted into English and Russian.
The conference has annually been fully subscribed by the deadline, with a number of participants at around 300.
Access to hotel in Kirkenes has always been a critical factor for the conference. It is therefore recommended to register early.
Kirkenesconference will have some hotelrooms available in front and after the conference.

Contact VIA Egencia Meetings & Incentives if you want to book extra nights og for changes/cancellation: meet.tromso@viaegencia.com or phone +47 77 64 80 09.

Påmelding / Registration

Programmet for Kirkeneskonferansen 2015. The Kirkenes Conference programme 2015.

Programmet for Kirkeneskonferansen 2015 er offentliggjort pr. 1. desember 2014. ...
Se programmet - see the agenda...
Språk Norsk - Norwegian

Sponsorenes logo linker til deres hjemmesider. The sponsors logos links to their websites.

Tschudi-logo_200x33.png Statnett_logo_RGB_200x40.jpg  
Logo Sydvaranger Gruve
UIT Norwegian Arctic University Barentsinstituttet Logo Eltele IT for næringslivet
Logo Norterminal