kirkenes_flyfoto

- Kirkeneskonferansen viktigere enn noen gang før

Det økonomiske tyngdepunktet i Norge har flyttet seg nordover. For næringsaktører i Barentsregionen øker det betydningen av å løfte frem lokal kompetanse på grenseregionalt samarbeid. - Dette bildet gjør årets Kirkeneskonferanse til den viktigste som noen gang har blitt arrangert, mener Guro Brandshaug i Kirkenes Næringshage.

les mer / read more ........

Готово ли несоциалистическое правительство продолжать развитие северного региона?

Пресс-релиз – Киркенесская конференция 2013

Этот вопрос станет предметом дебатов на Киркенесской конференции 2013. Хельга Пе...
Se programmet - see the agenda...